compete

Εμπορικές Συμβάσεις & Διαγωνισμοί Δημοσίου

Στη σημερινή εποχή που ο ιδιωτικός τομέας εκσυγχρονίζεται και αποκτά ολοένα και πιο επίσημο πρόσωπο η κατάρτιση λεπτομερών και εξειδικευμένων συμβάσεων, συμφωνητικών και λοιπών συνοδευτικών εγγράφων (MOU – NDA – Letter of Intent – Remedy’s management κλπ) που απεικονίζουν επιτυχώς κάθε στάδιο εκάστης συμφωνίας, προσυμβατικό, συμβατικό, παρεμβατικό και τερματικό, αποδεικνύεται ένα απαραίτητο εργαλείο μεγάλης μάλιστα σημασίας και λειτουργικότητας για το επιχειρείν.

Το γραφείο μας έχει εντρυφήσει στην κατανόηση, απεικόνιση και τέλος  κατάρτιση εξειδικευμένων συμφωνιών υψηλού επιπέδου και μεγάλου εύρους με μέγιστη σπουδή και επιμέλεια καθώς αποτελεί νομική τοποθέτησή μας ότι συνιστά θεμελιώδη λίθο αφενός μεν η ακριβής απεικόνιση της πραγματικής βούλησης των συμβαλλόμενων μερών και αφετέρου η υλοποίηση και η συγκράτηση αυτής εντός των καθορισμένων ορίων και του συμφωνημένου περιβάλλοντος υπό την θεμελιώδη αρχή του Διεθνούς Δικαίου “Pacta Sunt Servanda“.

Επιπλέον, είναι εξαιρετικά σημαντικό και λειτουργικό το περιβάλλον συνεργασίας και συνέργειας που καθορίζεται δια της συμβάσεως να προβλέπει εκ των προτέρων πρωτόκολλα και μηχανισμούς διαχείρισης κρίσεων και απρόβλεπτων καταστάσεων που κατά πάσα πιθανότητα θα προκύπτουν κατά την πορεία και την εξέλιξη της συμφωνίας με δίκαιο, νόμιμο και ταυτόχρονα ευέλικτο τρόπο.  

Παρατηρείται, περαιτέρω, μία έντονη προσπάθεια εκσυγχρονισμού και δημιουργίας συνθηκών ευελιξίας και στον Δημόσιο τομέα. Πλέον, μοντέρνες μορφές συνεργασιών και συνεργιών είναι ορθά δομημένες και προσηκόντως εκτελούμενες με συνεργάτη το Ελληνικό Δημόσιο.

Έτσι δημιουργείται η εντύπωση ότι υφίσταται μία ώθηση προς τα μπροστά και στον Δημόσιο  τομέα, ωστόσο η σχολαστική και ενημερωμένη παρακολούθηση της πολύπλοκης διαδικασίας των ποικίλων διαγωνισμών σε κάθε στάδιο τους καθώς και στην κατόπιν υλοποίησή τους, αλλά και της λεπτομερούς γραφειοκρατίας που εξακολουθούν να διέπουν τις συμβάσεις του Δημοσίου παραμένει σημαντικότατος παράγοντας προστασίας και διασφάλισης του Ιδιωτικού τομέα που επιχειρεί να συνεργαστεί με το Δημόσιο.

Είτε πρόκειται για παράλληλες γραμμές συνήθους συνεργασίας είτε τεμνόμενες μέσω Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), το γραφείο μας διαθέτει την εμπειρία και την γνώση ώστε να είναι σε θέση, πέραν των συνηθισμένων υπηρεσιών, να παράσχει εμπεριστατωμένη άποψη και κομβικές παρεμβάσεις στα πλαίσια τόσο των ημεδαπών όσο και των Ευρωπαϊκών σχετικών νομοθετικών διατάξεων.

Σχετικά άρθρα​

Η Σύμβαση Διαχείρισης (Management) Επιχείρησης
Σύμβαση Διαχείρισης (Management) Επιχείρησης. Μικτές συμβάσεις και ελευθερία των συμβάσεων. Τρόπος λειτουργίας, δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών
Διαβάστε το άρθρο ➝
Η Σύμβαση Χρονομεριστικής Μίσθωσης (Time Sharing)
Χρονομεριστική μίσθωση. Νομοθεσία. Διάρκεια, τύπος και απαραίτητες γνωστοποιήσεις. Δικαίωμα υπαναχώρησης και πτώχευση μισθωτή. Κοινοτικό Δίκαιο
Διαβάστε το άρθρο ➝
Η Διαδικασία Της Προδικαστικής Προσφυγής Στην Αρχή (ΕΑΔΗΣΥ)
Η διαδικασία προδικαστικής προσφυγής ενώπιον της Αρχής (ΕΑΔΗΣΥ πρώην ΑΕΠΠ). Προθεσμία και Παράβολο. Απόφαση, σιωπηρή απόρριψη και ένδικα βοηθήματα
Διαβάστε το άρθρο ➝
Νέα Νομοθεσία Για Ψηφιακές / Ηλεκτρονικές Συμβάσεις Πώλησης
Η νέα νομοθεσία για τις ψηφιακές και ηλεκτρονικές συμβάσεις πώλησης (B2B, B2C) και η ενσωμάτωση στον Αστικό Κώδικα των κοινοτικών οδηγιών
Διαβάστε το άρθρο ➝
Η Παρέκταση Αρμοδιότητας Στις Εμπορικές Συμβάσεις & Διαφορές
Η παρέκταση αρμοδιότητας στις περιουσιακές διαφορές. Η ένσταση αναρμοδιότητας και η καταχρηστικότητα της ρήτρας στις εμπορικές συμβάσεις
Διαβάστε το άρθρο ➝
Συμβάσεις Στην Ελλάδα Με Αλλοδαπό Δίκαιο
Συμβάσεις στην Ελλάδα από ελληνικές εταιρείες σε ξένο δίκαιο. Νομικές δυνατότητες και η θέση της ελληνικής νομολογίας
Διαβάστε το άρθρο ➝