growth

Τραπεζικό Δίκαιο, Αναπτυξιακά & Χρηματοδοτικά Εργαλεία - ΕΣΠΑ

Το γραφείο μας αντιλαμβάνεται πλήρως τη χρησιμότητα του σωστά υπολογισμένου, ευέλικτου και πολυχρηστικού χρηματοδοτικού εργαλείου μέσω του οποίου η επιχειρηματική σας ιδέα είτε θα υλοποιηθεί είτε θα επεκταθεί και εξελιχθεί περαιτέρω.

Για αυτόν τον λόγο και έχουμε μεριμνήσει ώστε να καταστούμε γνώστες των μεικτών συμβάσεων χρηματοδότησης, Leasing, Franchising, Forfaiting καθώς και των σύνθετων εργαλείων ασφάλισης και προστασίας των οικονομικών στοιχείων της εταιρείας σας ώστε να είμαστε σε θέση να παρέχουμε έγκαιρη και έγκυρη αντίδραση σε περίπτωση που χρειαστεί πάσης φύσεως παρέμβαση, είτε θεραπευτικά είτε προληπτικά είτε στρατηγικά σχετικά με οικονομικά και τραπεζικά θέματα.

Το ζήτημα της προστασίας και ασφαλούς πορείας της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας είναι αποτέλεσμα προσέγγισης μέσω επίκαιρης και εξειδικευμένης νομικής και οικονομικής γνώσης συνδυαστικά για να είναι αποτελεσματική.

Το ζήτημα της προστασίας και ασφαλούς πορείας της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας είναι αποτέλεσμα προσέγγισης μέσω επίκαιρης και εξειδικευμένης νομικής και οικονομικής γνώσης συνδυαστικά για να είναι αποτελεσματική.

Για αυτόν τον λόγο, το γραφείο μας έχει συνεργαστεί με επιτυχία με το πλείστο των Χρηματοπιστωτικών οργανισμών που δραστηριοποιούνται στη Χώρα μας και έχει δημιουργήσει δίκτυο συνεργατών που προέρχονται από τον τραπεζικό και οικονομικό / λογιστικό επιστημονικό τομέα, ώστε να είναι σε θέση να τοποθετηθεί στο εκάστοτε ανακύψαν ζήτημα που καλείστε να διαχειριστείτε με γνώση και επιτυχία.

Εξάλλου, η έγκαιρη ενημέρωση για αναπτυξιακά προγράμματα, νόμους και χρηματοδοτικά εργαλεία, ο έλεγχος των κριτηρίων και η ολόπλευρη νομική καθοδήγηση στην διαδικασία αίτησης, έγκρισης και εκταμίευσης, θεωρούμε ότι είνια αναπόσπαστο τμήμα της δουλειάς μας ως δικηγόροι εταιρειών και επιχειρήσεων.

Ταυτόχρονα, το δικηγορικό μας γραφείο στέκεται απέναντι σε καταχρηστικές πρακτικές και Γενικούς Όρους Συναλλαγών (ΓΟΣ) που επιβαρύνουν το επιχειρείν και αλλοιώνουν ή και νοθεύουν τον υγιή ανταγωνισμό.

Οι συμβάσεις προσχώρησης (“take it or leave it”) οι οποίες είναι καθεστώς στον τραπεζικό τομέα, ναι μεν μηδενίζουν το προσυμβατικό στάδιο, καθώς η επιχείρηση δεν μπορεί να διαπραγματευτεί τους όρους της τραπεζικής σύμβασης, ωστόσο δεν ακυρώνει τα νομοθετικά κατοχυρωμένα δικαιώματα του επιχειρηματία.

Η δική μας συνεισφορά εντοπίζεται αφενός στην ενημέρωση του εντολέα μας για τις τελευταίες εξελίξεις της νομολογίας (Αποφάσεις Αρείου Πάγου, Δικαστηρίου ΕΕ κλπ) για όρους συναλλαγών οι οποίοι κρίνονται καταχρηστικοί, αφετέρου στην δικαστική διεκδίκηση των νομίμων, εφόσον υπάρξει ανάγκη.

Σχετικά άρθρα​

Η Ευθύνη Της Τράπεζας Για Τις Εκχωρημένες Απαιτήσεις
Εκχώρηση επιχειρηματικής απαίτησης σε τράπεζα. Χρηματοδότηση. Αποκλειστική ευθύνη τράπεζας για τη διαχείριση της απαίτησης. Καταπιστευτική Εκχώρηση και Βαριά αμέλεια
Διαβάστε το άρθρο ➝
Ανακοπή Κατά Διαταγής Πληρωμής – Αοριστία Ανατοκισμού
Η αοριστία ως λόγος ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής. Υπολογισμός τόκων και ανατοκισμός. Πότε είναι εκκαθαρισμένη η απαίτηση. Ακυρότητα
Διαβάστε το άρθρο ➝
Πώληση Κινητού Με Παρακράτηση Κυριότητας – Εκχώρηση
Πώληση κινητού με παρακράτηση κυριότητας. Εκχώρηση δικαιωμάτων του πωλητή σε τρίτο. Περίπτωση αυτοκινήτου και τράπεζας - υπεξαίρεση.
Διαβάστε το άρθρο ➝
Νομικό Πλαίσιο Για Νομιμοποίηση Εσόδων (Ξέπλυμα Χρήματος)
Το νομικό πλαίσιο της πρόληψης της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ("Ξέπλυμα Χρήματος")
Διαβάστε το άρθρο ➝
Αδικοπρακτική Ευθύνη Τραπεζών Και Αγωγη Αποζημιωσης
Αγωγή αποζημίωσης κατά τράπεζας. Νομική βάση και κοινοτικό δίκαιο. Οι υποχρεώσεις και οι αρχές που οφείλουν να τηρούν οι τράπεζες και η προστασία του καταναλωτή. Η εφαρμογή των κανόνων των χρηστών ηθών και η αδικοπρακτική ευθύνη.
Διαβάστε το άρθρο ➝
Η Σύμβαση Αλληλόχρεου Ή Ανοιχτού Λογαριασμού
Αλληλόχρεος λογαριασμός. Ορισμός. νομική φύση και χαρακτηριστικά. Παραγραφή. Διαφορά με τραπεζική σύμβαση πίστωσης με ανοικτό λογαριασμό
Διαβάστε το άρθρο ➝