hr

Φορολογικό, Ασφαλιστικό Και Εργατικό Δίκαιο (HR)

Η σωστή διαχείριση ποικίλων και σημαντικών ζητημάτων που προκύπτουν συνεχώς, είτε σε ατομικό είτε σε εταιρικό επίπεδο, κατόπιν επικαιροποιημένης ενημέρωσης και ουσιαστικής νομικής τοποθέτησης είναι απαραίτητη σήμερα που οι σχετικές νομοθετικές διατάξεις τροποποιούνται και μετατρέπονται πολύ συχνά και σε άτακτα χρονικά διαστήματα.

Ζητήματα όπως το φορολογικό καθεστώς ανά συγκεκριμένη περίπτωση και οι σχετικές διατάξεις που διέπουν την ασφαλιστική και εργατική Νομοθεσία, και οι οποίοι πρέπει να εφαρμοστούν σε κάθε ιδιαίτερη περίπτωση, μοιάζουν με έναν λαβύρινθο για τον σύγχρονο επιχειρηματία.

Το γραφείο μας αποτελείται από κατατοπισμένους και συνεχώς ενημερωμένους δικηγόρους σε αυτόν τον χώρο, οι οποίοι θεωρούμε ότι ο συγκεκριμένος τομέας είναι εξαιρετικά ρευστός και συνεχώς μεταλλασσόμενος ώστε να απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια εκ μέρους του νομικού σας συμβούλου, ώστε να απλωθεί ένα δίχτυ ασφαλείας για την επιχείρησή σας. 

Εξάλλου, ο σύγχρονος “‘προσωπάρχης” έχει πλέον μετατραπεί σε Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (HR Management) που είτε πρόκειται για ατομική, μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση κάποιος, ατομικά ή ομαδικά έχει αναλάβει τη διαχείριση του δυσκολότερου αλλά και ταυτόχρονα σημαντικότερου πυλώνα της εταιρείας, το ανθρώπινο  – έμψυχο – δυναμικό.

Η δικηγορική μας εμπειρία μας έχει διδάξει πόσο σημαντικό ζήτημα είναι η επιτυχημένη  διαχείριση αυτού του τομέα, εξ’ ου και πλήθος εισηγήσεων που αφορούν αυτόν ακριβώς τον πυλώνα, π.χ. Διαχείριση Κρίσεων, Coaching, Leadership σε αντιδιαστολή με την παροπλισμένη πλέον έννοια του “αφεντικού” – Boss.

Άποψή μας είναι ότι ο τομέας του ανθρώπινου δυναμικού χρήζει ιδιαίτερης καθοδήγησης και επιμέλειας από εμάς τους δικηγόρους καθώς διαδραματίζει, ας μας επιτραπεί η απεικόνιση, τον ζωτικό ρόλο του λαιμού που συνδέει το σώμα (υπαλληλικό προσωπικό) με την κεφαλή (διοίκηση) με εξαιρετικά ευαίσθητο υποκείμενο, τον άνθρωπο.

Επιπροσθέτως, το δαιδαλώδες και πολύπλοκο της σχετικής νομοθεσία απαιτεί όχι μόνο κατάρτιση και συνεχή παρακολούθηση των εξελίξεων, αλλά παρουσία των νομικών παραστατών σε κάθε ανάγκη που αναφύεται στην καθημερινή ζωή και δράση μιας εταιρείας (πχ φορολογικοί-ασφαλιστικοί έλεγχοι, επιβολή διοικητικών κυρώσεων κλπ).

Σχετικά άρθρα​

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων – Νομικό Πλαίσιο
Απαλλαγής από την πληρωμή ασφαλίστρων σε περίπτωση Διαρκούς Ολικής Ανικανότητας ή Σοβαρής Ασθένειας. Διάρκεια απαλλαγής. Νομολογία. Ίαση σοβαρής ασθένειας
Διαβάστε το άρθρο ➝
Παράνομη Άρνηση Ασφαλιστικής Ενημερότητας Εταίρου
Παράνομη Άρνηση Χορήγησης Ασφαλιστικής Ενημερότητας Για Χρέη Της Εταιρείας. Νομικό πλαίσιο και νομολογία. Οι νομικές δυνατότητες των εταίρων, διαχειριστών και εκπροσώπων
Διαβάστε το άρθρο ➝
Αφορολόγητες Επενδύσεις – Αμοιβαία Κεφάλαια & ETF
Κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια (ΟΣΕΚΑ) και UCITS ETF. Φορολογία υπεραξίας από πώληση προϊόντων εσωτερικού και εξωτερικού. Νομοθεσία και νομολογία. Οι οδηγίες της ΑΑΔΕ
Διαβάστε το άρθρο ➝
Φόρος Δωρεάς Σε Κοινό Τραπεζικό Λογαριασμό
Φόρος Άτυπης Δωρεάς σε Κοινό Τραπεζικό Λογαριασμό. Νομοθεσία και Νομολογία. Η Απόφαση ΔΕΔ. Τα χρήματα που αναλαμβάνονται από κοινό λογαριασμό Τράπεζας δεν υπόκεινται σε φορολογία, όμως όταν εμφανιστούν αξιοποιούμενα (πχ αγοραστεί με αυτά ακίνητο), θα πρέπει να φορολογηθούν, γιατί λαμβάνει χώρα άτυπη δωρεά η οποία φορολογείται αυτοτελώς.
Διαβάστε το άρθρο ➝
Πρώτη Απόφαση ΔΕΔ Για Φορολόγηση Κρυπτονομισμάτων 
Η πρώτη απόφαση της ΔΕΔ για τη φορολογική αντιμετώπιση των crypto. Μεταφορά και εξαργύρωση. Φορολογία εισοδήματος και κωδικοί καταχώρησης.
Διαβάστε το άρθρο ➝
Μη Απόδοση ή Ανακριβής Απόδοση ΦΠΑ – Ποινική Αντιμετώπιση
Το ποινικό αδίκημα της μη καταβολής και ανακριβής δήλωσης παρακρατούμενου ΦΠΑ. Φοροδιαφυγή. Πότε είναι κακούργημα, πλημμέλημα και πότε δεν ασκείται ποινική δίωξη
Διαβάστε το άρθρο ➝