hr

Φορολογικό, Ασφαλιστικό Και Εργατικό Δίκαιο (HR)

Η σωστή διαχείριση ποικίλων και σημαντικών ζητημάτων που προκύπτουν συνεχώς, είτε σε ατομικό είτε σε εταιρικό επίπεδο, κατόπιν επικαιροποιημένης ενημέρωσης και ουσιαστικής νομικής τοποθέτησης είναι απαραίτητη σήμερα που οι σχετικές νομοθετικές διατάξεις τροποποιούνται και μετατρέπονται πολύ συχνά και σε άτακτα χρονικά διαστήματα.

Ζητήματα όπως το φορολογικό καθεστώς ανά συγκεκριμένη περίπτωση και οι σχετικές διατάξεις που διέπουν την ασφαλιστική και εργατική Νομοθεσία, και οι οποίοι πρέπει να εφαρμοστούν σε κάθε ιδιαίτερη περίπτωση, μοιάζουν με έναν λαβύρινθο για τον σύγχρονο επιχειρηματία.

Το γραφείο μας αποτελείται από κατατοπισμένους και συνεχώς ενημερωμένους δικηγόρους σε αυτόν τον χώρο, οι οποίοι θεωρούμε ότι ο συγκεκριμένος τομέας είναι εξαιρετικά ρευστός και συνεχώς μεταλλασσόμενος ώστε να απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια εκ μέρους του νομικού σας συμβούλου, ώστε να απλωθεί ένα δίχτυ ασφαλείας για την επιχείρησή σας. 

Εξάλλου, ο σύγχρονος “‘προσωπάρχης” έχει πλέον μετατραπεί σε Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (HR Management) που είτε πρόκειται για ατομική, μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση κάποιος, ατομικά ή ομαδικά έχει αναλάβει τη διαχείριση του δυσκολότερου αλλά και ταυτόχρονα σημαντικότερου πυλώνα της εταιρείας, το ανθρώπινο  – έμψυχο – δυναμικό.

Η δικηγορική μας εμπειρία μας έχει διδάξει πόσο σημαντικό ζήτημα είναι η επιτυχημένη  διαχείριση αυτού του τομέα, εξ’ ου και πλήθος εισηγήσεων που αφορούν αυτόν ακριβώς τον πυλώνα, π.χ. Διαχείριση Κρίσεων, Coaching, Leadership σε αντιδιαστολή με την παροπλισμένη πλέον έννοια του “αφεντικού” – Boss.

Άποψή μας είναι ότι ο τομέας του ανθρώπινου δυναμικού χρήζει ιδιαίτερης καθοδήγησης και επιμέλειας από εμάς τους δικηγόρους καθώς διαδραματίζει, ας μας επιτραπεί η απεικόνιση, τον ζωτικό ρόλο του λαιμού που συνδέει το σώμα (υπαλληλικό προσωπικό) με την κεφαλή (διοίκηση) με εξαιρετικά ευαίσθητο υποκείμενο, τον άνθρωπο.

Επιπροσθέτως, το δαιδαλώδες και πολύπλοκο της σχετικής νομοθεσία απαιτεί όχι μόνο κατάρτιση και συνεχή παρακολούθηση των εξελίξεων, αλλά παρουσία των νομικών παραστατών σε κάθε ανάγκη που αναφύεται στην καθημερινή ζωή και δράση μιας εταιρείας (πχ φορολογικοί-ασφαλιστικοί έλεγχοι, επιβολή διοικητικών κυρώσεων κλπ).

Σχετικά άρθρα​

Πανδημία Και Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Στη Διασυνοριακή Τηλεργασία

Οι οδηγίες της ΑΑΔΕ την αποφυγής της διπλής φορολογίας, σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις και τον ΚΦΕ. Η εφαρμογή τους κατά την πανδημία
Διαβάστε το άρθρο ➝

Η Έννοια Της Μόνιμης Εγκατάστασης Για Την Επιστροφή ΦΠΑ

Τα στοιχεία που προσδιορίζουν την έννοα της μόνιμης εγκατάστασης για την νομοθεσία περί ΦΠΑ. Η νομοθεσία, η ευρωπαϊκή και ελληνική νομολογία.
Διαβάστε το άρθρο ➝

Η Φορολογία Των Ανείσπρακτων Μισθωμάτων

Ο τρόπος και η διαδικασία για την αποφυγή φορολογίας σε ανείσπρακτα μισθώματα. Οι ρυθμίσεις για τα μισθώματα της πανδημίας
Διαβάστε το άρθρο ➝

Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου Και Έκδοση Μετοχών Υπέρ Το Άρτιο

Ο Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου στην έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Ο χρόνος καταβολής, οι αποφάσεις του ΣτΕ και η θέση της Διοίκησης
Διαβάστε το άρθρο ➝

H Εργασιακή Νομοθεσία Για Επιχειρήσεις Ψηφιακές Πλατφόρμες

Η νομοθεσία για τις επιχειρήσεις ψηφιακές πλατφόρμες στο νέο εργασιακό νόμο. Προϋποθέσεις σύμβασης με παρόχους εργαζόμενους). Υποχρεώσεις
Διαβάστε το άρθρο ➝

Δικαίωμα Έκπτωσης ΦΠΑ Εισροών Μετά Την 5ετία

Η καθυστέρηση έναρξης χρήσης επενδυτικού αγαθού και η έκπτωση φόρου εισροών μετά την πενταετία. Τεκμήριο πρόθεσης διάθεσης και χρήσης του.
Διαβάστε το άρθρο ➝