hr

Φορολογικό, Ασφαλιστικό Και Εργατικό Δίκαιο (HR)

Η σωστή διαχείριση ποικίλων και σημαντικών ζητημάτων που προκύπτουν συνεχώς, είτε σε ατομικό είτε σε εταιρικό επίπεδο, κατόπιν επικαιροποιημένης ενημέρωσης και ουσιαστικής νομικής τοποθέτησης είναι απαραίτητη σήμερα που οι σχετικές νομοθετικές διατάξεις τροποποιούνται και μετατρέπονται πολύ συχνά και σε άτακτα χρονικά διαστήματα.

Ζητήματα όπως το φορολογικό καθεστώς ανά συγκεκριμένη περίπτωση και οι σχετικές διατάξεις που διέπουν την ασφαλιστική και εργατική Νομοθεσία, και οι οποίοι πρέπει να εφαρμοστούν σε κάθε ιδιαίτερη περίπτωση, μοιάζουν με έναν λαβύρινθο για τον σύγχρονο επιχειρηματία.

Το γραφείο μας αποτελείται από κατατοπισμένους και συνεχώς ενημερωμένους δικηγόρους σε αυτόν τον χώρο, οι οποίοι θεωρούμε ότι ο συγκεκριμένος τομέας είναι εξαιρετικά ρευστός και συνεχώς μεταλλασσόμενος ώστε να απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια εκ μέρους του νομικού σας συμβούλου, ώστε να απλωθεί ένα δίχτυ ασφαλείας για την επιχείρησή σας. 

Εξάλλου, ο σύγχρονος “‘προσωπάρχης” έχει πλέον μετατραπεί σε Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (HR Management) που είτε πρόκειται για ατομική, μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση κάποιος, ατομικά ή ομαδικά έχει αναλάβει τη διαχείριση του δυσκολότερου αλλά και ταυτόχρονα σημαντικότερου πυλώνα της εταιρείας, το ανθρώπινο  – έμψυχο – δυναμικό.

Η δικηγορική μας εμπειρία μας έχει διδάξει πόσο σημαντικό ζήτημα είναι η επιτυχημένη  διαχείριση αυτού του τομέα, εξ’ ου και πλήθος εισηγήσεων που αφορούν αυτόν ακριβώς τον πυλώνα, π.χ. Διαχείριση Κρίσεων, Coaching, Leadership σε αντιδιαστολή με την παροπλισμένη πλέον έννοια του “αφεντικού” – Boss.

Άποψή μας είναι ότι ο τομέας του ανθρώπινου δυναμικού χρήζει ιδιαίτερης καθοδήγησης και επιμέλειας από εμάς τους δικηγόρους καθώς διαδραματίζει, ας μας επιτραπεί η απεικόνιση, τον ζωτικό ρόλο του λαιμού που συνδέει το σώμα (υπαλληλικό προσωπικό) με την κεφαλή (διοίκηση) με εξαιρετικά ευαίσθητο υποκείμενο, τον άνθρωπο.

Επιπροσθέτως, το δαιδαλώδες και πολύπλοκο της σχετικής νομοθεσία απαιτεί όχι μόνο κατάρτιση και συνεχή παρακολούθηση των εξελίξεων, αλλά παρουσία των νομικών παραστατών σε κάθε ανάγκη που αναφύεται στην καθημερινή ζωή και δράση μιας εταιρείας (πχ φορολογικοί-ασφαλιστικοί έλεγχοι, επιβολή διοικητικών κυρώσεων κλπ).

Σχετικά άρθρα​

Μη Απόδοση ή Ανακριβής Απόδοση ΦΠΑ – Ποινική Αντιμετώπιση
Το ποινικό αδίκημα της μη καταβολής και ανακριβής δήλωσης παρακρατούμενου ΦΠΑ. Φοροδιαφυγή. Πότε είναι κακούργημα, πλημμέλημα και πότε δεν ασκείται ποινική δίωξη
Διαβάστε το άρθρο ➝
Αντισυνταγματική Φορολόγηση Αφορολόγητων Αποθεματικών Α.Ε.
Η φορολόγηση αφορολόγητων αποθεματικών ανωνύμων εταιρειών συνιστά αναδρομική επιβολή φόρου και ειναι αντισυνταγματική σύμφωνα με το ΣτΕ.
Διαβάστε το άρθρο ➝
Μεταβίβαση Επιχείρησης Και Δικαιώματα Εργαζομένων
Η διατήρηση της ταυτότητας μιας επιχείρησης μετά τη μεταβίβασή της. Τα κριτήρια, η σχετική νομοθεσία και η νομολογία του Αρείου Πάγου
Διαβάστε το άρθρο ➝
Συμψηφισμός Εργοδοτικών Απαιτήσεων Από Τη Μισθοδοσία
Η υποχρέωση του εργοδότη για έκδοση εκκαθαριστικού σημειώματος και ανάλυση μισθοδοσίας. Η δυνατότητα για μονομερή συμψηφισμό απαιτήσεων
Διαβάστε το άρθρο ➝
ΔΕΔ – Ψηφιακή Ηλεκτρονική Υποβολή Ενδικοφανών Προσφυγών
Προσφυγή στην διεύθυνση επίλυσης διαφορών (ΔΕΔ) της ΑΑΔΕ. Υποχρεωτική ψηφιακή ηλεκτρονική υποβολή της. Διαδικασία και περιεχόμενο
Διαβάστε το άρθρο ➝
Ο Νέος Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ)
Ο νέος Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Στόχοι και κατευθύνσεις. Οι Βασικές αλλαγές και η δυνατότητα διαγραφής χρεών ιδιωτών οφειλετών.
Διαβάστε το άρθρο ➝