hr

Φορολογικό, Ασφαλιστικό Και Εργατικό Δίκαιο (HR)

Η σωστή διαχείριση ποικίλων και σημαντικών ζητημάτων που προκύπτουν συνεχώς, είτε σε ατομικό είτε σε εταιρικό επίπεδο, κατόπιν επικαιροποιημένης ενημέρωσης και ουσιαστικής νομικής τοποθέτησης είναι απαραίτητη σήμερα που οι σχετικές νομοθετικές διατάξεις τροποποιούνται και μετατρέπονται πολύ συχνά και σε άτακτα χρονικά διαστήματα.

Ζητήματα όπως το φορολογικό καθεστώς ανά συγκεκριμένη περίπτωση και οι σχετικές διατάξεις που διέπουν την ασφαλιστική και εργατική Νομοθεσία, και οι οποίοι πρέπει να εφαρμοστούν σε κάθε ιδιαίτερη περίπτωση, μοιάζουν με έναν λαβύρινθο για τον σύγχρονο επιχειρηματία.

Το γραφείο μας αποτελείται από κατατοπισμένους και συνεχώς ενημερωμένους δικηγόρους σε αυτόν τον χώρο, οι οποίοι θεωρούμε ότι ο συγκεκριμένος τομέας είναι εξαιρετικά ρευστός και συνεχώς μεταλλασσόμενος ώστε να απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια εκ μέρους του νομικού σας συμβούλου, ώστε να απλωθεί ένα δίχτυ ασφαλείας για την επιχείρησή σας. 

Εξάλλου, ο σύγχρονος “‘προσωπάρχης” έχει πλέον μετατραπεί σε Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (HR Management) που είτε πρόκειται για ατομική, μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση κάποιος, ατομικά ή ομαδικά έχει αναλάβει τη διαχείριση του δυσκολότερου αλλά και ταυτόχρονα σημαντικότερου πυλώνα της εταιρείας, το ανθρώπινο  – έμψυχο – δυναμικό.

Η δικηγορική μας εμπειρία μας έχει διδάξει πόσο σημαντικό ζήτημα είναι η επιτυχημένη  διαχείριση αυτού του τομέα, εξ’ ου και πλήθος εισηγήσεων που αφορούν αυτόν ακριβώς τον πυλώνα, π.χ. Διαχείριση Κρίσεων, Coaching, Leadership σε αντιδιαστολή με την παροπλισμένη πλέον έννοια του “αφεντικού” – Boss.

Άποψή μας είναι ότι ο τομέας του ανθρώπινου δυναμικού χρήζει ιδιαίτερης καθοδήγησης και επιμέλειας από εμάς τους δικηγόρους καθώς διαδραματίζει, ας μας επιτραπεί η απεικόνιση, τον ζωτικό ρόλο του λαιμού που συνδέει το σώμα (υπαλληλικό προσωπικό) με την κεφαλή (διοίκηση) με εξαιρετικά ευαίσθητο υποκείμενο, τον άνθρωπο.

Επιπροσθέτως, το δαιδαλώδες και πολύπλοκο της σχετικής νομοθεσία απαιτεί όχι μόνο κατάρτιση και συνεχή παρακολούθηση των εξελίξεων, αλλά παρουσία των νομικών παραστατών σε κάθε ανάγκη που αναφύεται στην καθημερινή ζωή και δράση μιας εταιρείας (πχ φορολογικοί-ασφαλιστικοί έλεγχοι, επιβολή διοικητικών κυρώσεων κλπ).

Σχετικά άρθρα​

Ηλεκτρονική Κοινοποίηση Πράξεων Της Φορολογικής Διοίκησης
Ηλεκτρονική κοινοποίηση πράξεων της Φορολογικής Διοίκησης. Χρόνος και οδηγίες της ΑΑΔΕ. Υποχρεώσεις φορολογουμένων και ορισμός email. Πότε συντελείται η κοινοποίηση
Διαβάστε το άρθρο ➝
Αμφισβήτηση Ελάχιστου Ετήσιου (Τεκμαρτού) Εισοδήματος
Ελάχιστο ετήσιο εισόδημα (τεκμαρτό) από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας. Τρόποι και διαδικασία αμφισβήτησης. Κριτήρια και έλεγχος της φορολογικής διοίκησης
Διαβάστε το άρθρο ➝
Άρθρο 63Β ΚΦΔ : Η Δυνατότητα Ακύρωσης Φόρου Και Προστίμου
Ακύρωση ή τροποποίηση άμεσου προσδιορισμού φόρου, πράξης προσδιορισμού φόρου και πράξης επιβολής προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 63Β του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. Νομοθεσία, νομολογία και αποφάσεις της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ)
Διαβάστε το άρθρο ➝
Η Τεχνητή Διευθέτηση Στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
Τεχνητή διευθέτηση στον ΚΦΔ. Νομοθεσία και ευρωπαϊκή νομολογία. Περιπτώσεις και παραδείγματα. Οι θέση της ΑΑΔΕ και οι αποφάσεις της ΔΕΔ.
Διαβάστε το άρθρο ➝
Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων – Νομικό Πλαίσιο
Απαλλαγής από την πληρωμή ασφαλίστρων σε περίπτωση Διαρκούς Ολικής Ανικανότητας ή Σοβαρής Ασθένειας. Διάρκεια απαλλαγής. Νομολογία. Ίαση σοβαρής ασθένειας
Διαβάστε το άρθρο ➝
Παράνομη Άρνηση Ασφαλιστικής Ενημερότητας Εταίρου
Παράνομη Άρνηση Χορήγησης Ασφαλιστικής Ενημερότητας Για Χρέη Της Εταιρείας. Νομικό πλαίσιο και νομολογία. Οι νομικές δυνατότητες των εταίρων, διαχειριστών και εκπροσώπων
Διαβάστε το άρθρο ➝