Φόρος Δωρεάς Σε Κοινό Τραπεζικό Λογαριασμό

Φόρος Άτυπης Δωρεάς σε Κοινό Τραπεζικό Λογαριασμό. Νομοθεσία και Νομολογία. Η Απόφαση ΔΕΔ. Τα χρήματα που αναλαμβάνονται από κοινό λογαριασμό Τράπεζας δεν υπόκεινται σε φορολογία, όμως όταν εμφανιστούν αξιοποιούμενα (πχ αγοραστεί με αυτά ακίνητο), θα πρέπει να φορολογηθούν, γιατί λαμβάνει χώρα άτυπη δωρεά η οποία φορολογείται αυτοτελώς.

Continue reading