Άρθρο 63Β ΚΦΔ : Η Δυνατότητα Ακύρωσης Φόρου Και Προστίμου

Ακύρωση ή τροποποίηση άμεσου προσδιορισμού φόρου, πράξης προσδιορισμού φόρου και πράξης επιβολής προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 63Β του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. Νομοθεσία, νομολογία και αποφάσεις της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ)

Continue reading

Φόρος Δωρεάς Σε Κοινό Τραπεζικό Λογαριασμό

Φόρος Άτυπης Δωρεάς σε Κοινό Τραπεζικό Λογαριασμό. Νομοθεσία και Νομολογία. Η Απόφαση ΔΕΔ. Τα χρήματα που αναλαμβάνονται από κοινό λογαριασμό Τράπεζας δεν υπόκεινται σε φορολογία, όμως όταν εμφανιστούν αξιοποιούμενα (πχ αγοραστεί με αυτά ακίνητο), θα πρέπει να φορολογηθούν, γιατί λαμβάνει χώρα άτυπη δωρεά η οποία φορολογείται αυτοτελώς.

Continue reading