green

Logistics, Τουρισμός, Περιβάλλον, Ανανεώσιμες Πηγές

Το δικηγορικό μας γραφείο είναι ένα από τα πρώτα που ασχολήθηκαν με τον χώρο των logistics όταν ακόμη το νομικό πλαίσιο της Χώρας μας εκφραζόταν με έννοιες όπως “αγωγιαστήριο” και “αγωγιάτης“.

Η πραγματική έννοια και η ουσιαστική χρηστικότητα της μικτής σύμβασης που καθρεφτίζει τον όρο “logistics” αποτελεί για το γραφείο μας έναν τομέα εντατικής νομικής ενασχόλησης και θεωρητικής άποψης, τοποθέτησης και διδασκαλίας. 

Μάλιστα η εξειδίκευση και η άρτια κατάρτιση του γραφείου μας στον χώρο της αποθήκευσης, της παρακαταθήκης, της τοποθέτησης, της διακομιδής, της μεταφοράς και τελικής διανομής εκάστου προϊόντος υπό την επίβλεψη των ποικίλων βοηθημάτων που παρέχει η χρήση της τεχνολογίας (WMS systems) ανέρχεται σε επίπεδο 3PL και ακόμη και 4PL logistics.

Άλλωστε, η ορθή παραλαβή, αποθήκευση, μεταφορά και παράδοση προϊόντων αποτελεί ακρογωνιαίο πυλώνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη γέννησή της. Ο πυλώνας με τον τίτλο Ελεύθερη Αγορά (Freedom of Goods – Free Market) του καταστατικού χάρτη της αρχικής σύμβασης δημιουργίας της ΕΟΚ και πλέον μετά ποικίλων τροποποιήσεων της ΕΕ είναι ένας από τους τρεις θεμελιώδεις πυλώνες που ρέουν και χαρακτηρίζουν την Ευρώπη μας.

Πολύ δε περισσότερο οι συμβάσεις των διεθνών ή ευρωπαϊκών μεταφορών που διέπουν τον χώρο, όπως για παράδειγμα οι συμβάσεις χερσαίας μεταφοράς “CMR & TIR“, η σύμβαση της Βαρσοβίας μετά ποικίλων επικρίσεων και τροποποιήσεων αυτής για την εναέρια μεταφορά, οι ευρωπαϊκές Οδηγίες περί μεταφορών σταθερής τροχιάς (σιδηρόδρομος), και βεβαίως την παντοκρατορία των θαλάσσιων μεταφορών και της Ναυτιλίας σε έναν πλανήτη που χαρακτηρίζεται “γαλάζιος” από τις θάλασσες και τους ωκεανούς.

Εκ των ανωτέρω εύκολα αντιλαμβανόμαστε το πόσο σημαντική είναι η νομική κάλυψη και προστασία που προσφέρει το δικηγορικό μας γραφείο στα ανωτέρω. 

Σε έναν τομέα που το τρίπτυχο “Ταχύτητα – Ασφάλεια – Προστασία Περιβάλλοντος” είναι ο ρυθμιστικός κανόνας της μεταφοράς και της αποθήκευσης εκάστου εμπορευματικού προϊόντος και σε μία χρονική στιγμή που η Πανδημία έχει μετατρέψει την μεταφορά αντικειμένων ακόμη και στον Αστικό ιστό σε είδος πρώτης ανάγκης ως υλοποίηση της εκτόξευσης του Ηλεκτρονικού Εμπορείου, η γνώση και η εφαρμογή του νομικού πλαισίου αλλά και η μεθοδευμένη υλοποίηση και η παρακολούθηση του έργου των logistics συνολικά με την ασφάλεια και την εξειδίκευση που σας προσφέρει το γραφείο μας είναι απολύτως απαραίτητη.

Τουρισμός

Επιπροσθέτως, ο Τουρισμός είναι μία από τις επικερδέστερες επιχειρηματικές ενέργειες στη Χώρα μας. Είναι ένας τομέας όπου πλέον επιχειρείται ο συνδυασμός της παραδοσιακής χρήσης με την καινοτόμα και πρωτοποριακή μετατροπή του. Πλέον, ο Τουρισμός έχει αποκτήσει πολλαπλή ερμηνεία, χρήση και εφαρμογή με ποικίλες αλλά λεπτομερείς νομοθετικές διατάξεις να τον διέπουν. Έννοιες όπως ο αγροτοτουρισμός, πολιτιστικός, θρησκευτικός, εκπαιδευτικός, επιχειρηματικός, σχολικός ή/και φοιτητικός, αθλητικός ή εναλλακτικός τουρισμός αποτελούν πλέον έννοιες που συναντώνται συχνά και επιλέγονται ολοένα και περισσότερο.

Επομένως, μία επιχείρηση που ήδη επιχειρεί σε αυτόν τον χώρο ή που φιλοδοξεί να εισέλθει σε αυτόν πρέπει να προσβλέπει στο να δημιουργήσει μία στενή συνεργασία με το γραφείο μας με σκοπό την νομική κάλυψη τόσο στο γενικότερο και ευρύτερο πλαίσιο του Τουρισμού όσο και στο ειδικότερο και πιο μοντέρνο που πιθανόν να επιλέξει για να διαφοροποιηθεί.   

Περιβάλλον, Ανανεώσιμες Πηγές

Τέλος, είναι εξαιρετικά σημαντικό να θέσουμε υπόψη μας το γεγονός ότι πλέον ένα μεγάλο τμήμα του επιχειρηματικού σχεδιασμού αφορά θέματα ενέργειας και περιβάλλοντος. Το πόσο σημαντικός τομέας ενδιαφέροντος και ανάπτυξης είναι ο συγκεκριμένος αποδεικνύεται και από διεθνείς δηλώσεις με περιεχόμενο ότι πρέπει να μεταβούμε στην “επανάσταση της καθαρής ενέργειας” με στόχο να αντιμετωπιστούν “μεγάλα προβλήματα με μεγάλες ιδέες”, φράση του Προέδρου των ΗΠΑ.

Άλλωστε, χρόνια τώρα όπως για παράδειγμα στην Πράσινη Χάρτα του ΟΗΕ για την προστασία του περιβάλλοντος η “πράσινη μετάβαση” δεν είναι μία αφηρημένη έννοια, αντιθέτως θέτει σοβαρή προοπτική για έξυπνες επιχειρηματικές και επενδυτικές ιδέες.

Χώροι όπως η διασύνδεση των ελληνικών νησιών που θα μειώσει σημαντικά το ενεργειακό κόστος νοικοκυριών και επιχειρήσεων, η αξιοποίηση του δυναμικού σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας του ελληνικού θαλάσσιου χώρου, η ανάπτυξη προσβάσιμων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα και κατ’ επέκταση η κατασκευή μεγάλων και έξυπνων εγκαταστάσεων ανεφοδιασμού καυσίμων από Παγκόσμιους κολοσσούς που θα αποτελούν κόμβο πολυποίκιλης εξυπηρέτησης αλλά και πολλά άλλα πεδία δράσης.

Επομένως, τα ευρωπαϊκά κονδύλια που θα εισρεύσουν από το Ταμείο Ανάκαμψης μπορούν να δώσουν ώθηση σε ποικίλα σχέδια και επενδυτικές ιδέες που αφορούν την “πράσινη ανάπτυξη” και έτσι να δημιουργηθεί πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων και καινοτόμων επενδύσεων.

Ο συνδυασμός μεθοδικής και προσεκτικής νομικής εξασφάλισης και παρακολούθησης του σχεδίου με τη σωστή και ευέλικτη οικονομική ενίσχυση που σας προσφέρει το γραφείο μας θα αποτελέσει εγγύηση αφενός μεν να μην επαναληφθούν λάθη του παρελθόντος που έγιναν σε αυτόν τον χώρο αφετέρου δε και στην επιλογή της πιο αποτελεσματικής αξιοποίησης των ποικίλων κονδυλίων για την υλοποίηση της επιχειρηματικής δράσης.

Σχετικά άρθρα​

Τουριστικά Γραφεία – Ίδρυση Και Λειτουργία
Τουριστικά Γραφεία. Νομοθεσία. Ίδρυση, λειτουργία και υποκαταστήματα. Δικαιολογητικά και φάκελος. Ηλεκτρονικά (διαδικτυακά) τουριστικά γραφεία
Διαβάστε το άρθρο ➝
Ξενοδοχεία Και Ξενοδοχειακές Μονάδες – Νομοθεσία & Κατηγορίες
Ξενοδοχεία Και Ξενοδοχειακές Μονάδες. Προϋποθέσεις ανέγερσης και άδειας. Καταλληλόλητα οικοπέδου. Κατηγορίες Αστέρων και Κριτήρια
Διαβάστε το άρθρο ➝
Ενοικιαζόμενα Δωμάτια & Κάμπινγκ – Νομοθεσία
Ενοικιαζόμενα Επιπλωμένα Δωμάτια Διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ) και Οργανωμένες Κατασκηνώσεις (κάμπινγκ). Νομοθεσία και Νομικό Πλαίσιο. Τεχνικές Προδιαγραφές και προϋποθέσεις άδειας λειτουργίας.
Διαβάστε το άρθρο ➝
Κέντρα Θαλασσοθεραπείας Και Αναζωογόνησης (spa) 
Κέντρα Θαλασσοθεραπείας, Ευεξίας Και Αναζωογόνησης (spa). Νομικό πλαίσιο. Προϋποθέσεις ίδρυσης και προδιαγραφές. Χορήγηση άδειας λειτουργίας.
Διαβάστε το άρθρο ➝
Σύνθετα Τουριστικά Καταλύματα – Νομικό Πλαίσιο
Σύνθετα Τουριστικά Καταλύματα. Τί είναι. Το Νομικό Πλαίσιο και οι προϋποθέσεις για την Έκδοση Άδειας. Ίδρυση και ανοικοδόμηση. Επιτρεπόμενες τοποθεσίες και απαγορεύσεις.
Διαβάστε το άρθρο ➝
Οι Τουριστικές Επιχειρήσεις Στην Ελλάδα – Νομικό Πλαίσιο
Το Νομικό πλαίσιο των τουριστικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα: Τουριστικά καταλύματα, (Ξενοδοχεία, Κατασκηνώσεις / camping και Ενοικιαζόμενα Δωμάτια) Εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής, Τουριστικά γραφεία, Γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων, και Ναυλομεσιτικά Γραφεία. Συνεδριακά & Χιονοδρομικά Κέντρα, Εγκαταστάσεις Ιαματικών Πηγών, Κέντρα Θαλασσοθεραπείας & αναζωογόνησης (spa).
Διαβάστε το άρθρο ➝