Skip to content

Αρθρογραφία

Γιατί σας συμφέρει η μόνιμη συνεργασία με ένα δικηγορικό γραφείο;

εμπορικο δικαιο

Μια ανάλυση κόστους – οφέλους

Η ανάλυση κόστους – οφέλους είναι το βασικό κριτήριο για έναν επιχειρηματία, όταν καλείται να πάρει μια οποιαδήποτε απόφαση συνεργασίας. Το ίδιο φυσικά ισχύει και για τη συνεργασία με ένα δικηγορικό γραφείο και τη σταθερή, διαρκή και μόνιμη νομική υποστήριξη.

Φυσικά όλες οι εταιρείες δεν είναι ίδιες, ούτε έχουν όλες οι επιχειρήσεις πανομοιότυπες ανάγκες. Ανεξάρτητα όμως από τις επιμέρους παραμέτρους κάθε εταιρείας, υπάρχει μια κοινή αφετηρία. Αυτή είναι ο σκεπτικισμός μπροστά στην απόφαση για το αν θα επιφορτιστούν με ένα επιπλέον μηνιαίο έξοδο.

Και η πραγματικότητα είναι ότι το όφελος από μια τέτοια συνεργασία είναι πολλές φορές δυσδιάκριτο. Ωστόσο, στην ανάλυση αυτής της σχέσης κόστους – οφέλους, συχνά υποτιμάται η πλευρά των ωφελειών που μια εταιρεία ή μια επιχείρηση μπορεί να έχει στην καθημερινή της δραστηριότητα, από την συνεργασία με έναν εξειδικευμένο εταιρικό δικηγόρο.

Με τον όρο “ωφέλειες” εννοούμε την βελτιστοποίηση των καθημερινών διαδικασιών μια εταιρείας ή επιχείρησης.

Ας δούμε όμως δυο πραγματικά παραδείγματα:

Πραγματικό Παράδειγμα Α:

Εταιρεία επιθυμούσε να απολύσει εργαζόμενο με προειδοποίηση, καταβάλλοντας το ήμισυ της νόμιμης αποζημίωσης. Επειδή η τελευταία ημέρα της νόμιμης προειδοποίησης τύχαινε εξαιρετέα (Σαββάτο), το λογιστήριο/HR θεώρησε ότι η καταγγελία έπρεπε να λάβει χώρα την προηγουμένη (Παρασκευή), αντί του νομικά ορθού επομένης (Δευτέρα).

Το αποτέλεσμα ήταν ο εργαζόμενος να κινηθεί δικαστικά ζητώντας την ακύρωση της απόλυσης και να δικαιωθεί μετά από 19 μήνες. Κατόπιν η εταιρεία να υποχρεωθεί να τον επαναπροσλάβει, να του καταβάλει μισθούς 19 μηνών (πλέον δώρων, επιδομάτων κλπ) και φυσικά να τον απολύσει ξανά καταβάλλοντας του ολόκληρη την αποζημίωση.

Πραγματικό Παράδειγμα Β:

Η εφορία βεβαίωσε σε νόμιμο εκπρόσωπο εταιρείας χρέη παλαιότερης εταιρείας στην οποία αυτός ήταν επίσης νόμιμος εκπρόσωπος. Το λογιστήριο της εταιρείας, στα πλαίσια της συνεργασίας μας, ζήτησε τη βοήθειά μας για τη “δοσοποίηση” της οφειλής.

Μόλις είδαμε τη Βεβαίωση Οφειλών ζητήσαμε από το λογιστήριο να μην προχωρήσει σε καμία καταβολή. Ασκώντας μια απλή ενδικοφανή προσφυγή το χρέος διεγράφη διότι ήταν παραγεγραμμένο, σύμφωνα με μια πρόσφατη (τότε) απόφαση – σταθμό του ΣτΕ.

Ήδη τα έξοδα της πρώτης εταιρείας από μια αμέλεια ή άγνοια καθώς και το κέρδος της δεύτερης από μια “νομική ματιά”, δηλαδή από τη “βελτιστοποίηση των διαδικασιών” της, ξεπέρασαν τις αμοιβές ενός δικηγορικού γραφείου για πάνω από 5 χρόνια. 

Ένα και μόνο συμβάν – αμοιβές μια 5ετίας!

Η έλλειψη κωδικοποίησης του εταιρικού και εμπορικού δικαίου, η πολυπλοκότητα του φορολογικού και εργατικού δικαίου και συνολικά το πολυδαίδαλο της ελληνικής νομοθεσίας, καθιστούν -δυστυχώς- τις παραπάνω περιπτώσεις κανόνα και όχι εξαιρέσεις.

Αν συνυπολογίσει κανείς πόσες άλλες περιπτώσεις (πχ έλλειψης πολιτικής εξασφάλισης απαιτήσεων και άρα σώρευση επισφαλών πιστώσεων, λανθασμένων κατακυρώσεων Διαγωνισμών, καταχρηστικών ρητρών συμβάσεων κλπ) αντιμετωπίζουν καθημερινά εταιρείες και επιχειρήσεις με αποτέλεσμα να χάνουν έσοδα που δικαιούνται, η προφανής απάντηση στον παραπάνω προβληματισμό είναι ότι το όφελος ξεπερνά το κόστος και μάλιστα κατά πολύ. 

Αν προσθέσει κάποιος και τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες που μια μόνιμη συνεργασία με έναν ειδικό νομικό σύμβουλο επενδύσεων μπορεί να προσφέρει, τότε το κέρδος πολλαπλασιάζεται.

Η εμπειρία έχει αποδείξει ότι η σταθερή, μόνιμη και ολοκληρωμένη συνεργασία μιας εταιρείας με νομικούς παραστάτες ειδικευμένους στο εταιρικό και εμπορικό δίκαιο και εξοικειωμένους με το επιχειρείν, στο τέλος της ημέρας φέρνει πάντοτε θετικό ισοζύγιο.

Το Δικηγορικό μας Γραφείο, για περισσότερα από 15 χρόνια εξειδικεύεται στο Εταιρικό και Εμπορικό Δίκαιο. Επικοινωνήστε μαζί μας για να σχεδιάσουμε ένα εξατομικευμένο πλάνο για τη νομική σας υποστήριξη, με την καλύτερη σχέση κόστους – οφέλους.