ip

Εμπορικό Σήμα, Πνευματική Και Βιομηχανική Ιδιοκτησία

Η ιδιοκτησία είναι μία νομική έννοια που αποκτά ποικίλες μορφές και αποτυπώσεις – τόσο ως καθεστώς όσο και ως μορφή. Σημαντικό δε είναι το γεγονός ότι επί της ουσίας αποτελεί το “πόνημα“, το “κατόρθωμα“, την “κατάκτηση” του εκάστοτε ιδιοκτήτη, είτε φυσικού είτε νομικού προσώπου. Εν προκειμένω δε, στην νομικά εμπορική αποτύπωση του αντικειμένου της ιδιοκτησίας ασχολούμαστε με την καταχώρηση και την προστασία του αντικειμένου από κάθε τρίτο και κατόπιν την εξασφάλιση της απεικόνισής  του και της εμπορικής του επιτυχίας (πχ Brand Name). 

Αρχικά όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι ένα εμπορικά επιτυχημένο σήμα που χαρακτηρίζει ένα κερδοφόρο προϊόν θα υπάρξει αντικείμενο θαυμασμού, φθόνου και πιθανόν παραποίησης και κλοπής. Επομένως, η καταχώρηση και η προστασία αυτού είναι απολύτως απαραίτητη.

Το γραφείο μας έχει στο ιστορικό του πλήθος απολύτως επιτυχημένων και αδιάρρηκτων καταχωρήσεων εμπορικών σημάτων σε όλες τις μορφές τους, ηχητικό – απεικονιστικό – συνδυαστικό κλπ – και με εφαρμογή σε όλες τις ζώνες τοπικής προστασίας, ημεδαπό – ευρωπαϊκό – διεθνή χώρο, από τότε που ο έλεγχος διεξαγόταν στη αρχειοθήκη του αρμόδιου φορέα με τους αναρίθμητους τόμους καταχώρησης σημάτων αλφαβητικά, η καταχώρηση του σήματος γινόταν εγγράφως και σε έντυπη μορφή και η κατοχύρωση αυτού αποτελούσε μία μικρή επιτυχία ενός απαιτητικού σχεδιασμού και εκτέλεσης λόγω της γραφειοκρατίας.    

Κατόπιν,  ο δημιουργός της πνευματικής ιδιοκτησίας οφείλει να σεβαστεί τον κόπο του, την έμπνευσή του, το όραμά του και να προστατέψει το έργο του, το δημιούργημα του έναντι πολλών σφετεριστών αυτού. Πέραν από τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας που ιδρύθηκε για την προστασία όλων των Πνευματικών έργων και πονημάτων, τα περαιτέρω δικαιώματα, η νόμιμη χρήση, η σωστή καταχώρηση και η νομικά ασφαλής κατοχύρωση και παρακολούθηση της πνευματικής ιδιοκτησίας είναι ένα αντικείμενο που το γραφείο μας επιδιώκει και επιτυγχάνει εξαιρετικό ποσοστό προστασίας και παρακολούθησης του έργου των εντολέων μας αλλά και ταχύτατης αντίδρασης σε περίπτωση αμφισβήτησης ή παραβίασης οποιουδήποτε δικαιώματος που άπτεται της πνευματικής ιδιοκτησίας τους. 

Ακολούθως, σε έναν κόσμο που η βιομηχανική κατασκοπεία μεσουρανεί και που η οικονομική πρόταση για παραβίαση του εμπορικού και βιομηχανικού απορρήτου είναι σχεδόν πάντοτε δελεαστική, η προστασία της εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, η εξασφάλιση των αποτελεσμάτων του τομέα έρευνας και τεχνολογίας της επιχείρησης, η κατάθεση της πατέντας του αντικειμένου, του προϊόντος ή της τεχνογνωσίας που απεικονίζεται με τη συγκεκριμένη μορφή και διαδικασία, είναι μέρος μόνον των ζητημάτων που άπτονται της λειτουργίας μίας εταιρείας και της προστασίας των εμπορικών και βιομηχανικών της “μυστικών” και “επιτευγμάτων”.

Το γραφείο μας έχει προσφέρει υπηρεσίες που άπτονται των ανωτέρω ζητημάτων αλλά και σε πιο εξειδικευμένους τομείς όπως ζητήματα Αθέμιτου Ανταγωνισμού, κλοπής προστατευόμενου ιδιοκτησιακού αγαθού, παράνομη ιδιοποίηση / πρόσληψη  στελέχους επιχείρησης με σκοπό την μεταφορά της γνώσης και της τεχνογνωσίας που απέκτησε από ανταγωνιστή του ίδιου επιχειρηματικού χώρου καθώς και άλλων παρεμφερών θεμάτων με επιτυχία και προσήλωση. Επίσης, έχει συμμετάσχει στη διαμόρφωση του φακέλου υποβολής καταχώρησης για πατέντα σημαντικών εμπορικών αντικειμένων στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.

Τέλος, πρέπει να αναφέρουμε ότι τα ανωτέρω ιδιόκτητα περιουσιακά αντικείμενα, άυλα ή μη, έχουν τη χρήση κάθε άλλου περιουσιακού σας στοιχείου, όπως ακίνητο, αυτοκίνητο κοκ, και επομένως κατόπιν της κατοχύρωσής τους μπορούν με τη συνδρομή του γραφείου μας να μισθωθούν, παραχωρηθούν, μεταβιβαστούν, χρησιδανειστούν κ.α. με  ασφάλεια και νομική προστασία.

Σχετικά άρθρα​

Άδεια Χρήσης Λογισμικού – Αποζημίωση Προγραμματιστή
Λογισμικό Η/Υ. Προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας προγραμματιστή. Πώληση & Εκμετάλλευση Προγράμματος. Επέμβαση στο κώδικα. Αποζημίωση.
Διαβάστε το άρθρο ➝
Επιχειρηματικό Απόρρητο και Σύμβαση Εμπιστευτικότητας (NDA)
Επιχειρηματικό εμπορικό απόρρητο και σύμβαση εμπιστευτικότητας – NDA. Ιδιωτικό συμφωνητικό. Προστασία και νομικό πλαίσιο. Ρήτρα εχεμύθειας
Διαβάστε το άρθρο ➝
Προστασία Εμπορικού Σήματος Και Πρόσφατη Νομολογία
Εμπορικό σήμα. Η κατοχύρωση και η προστασία του. Η πρόσφατη νομολογία για την προσβολή σήματος και τα κριτήρια διαφοροποίησης.
Διαβάστε το άρθρο ➝
Ηχητικό Εμπορικό Σήμα Και Η Πρώτη Ευρωπαϊκή Νομολογία
Ευρωπαϊκό ή Κοινοτικό Ηχητικό Εμπορικό Σήμα. Ορισμός, προϋποθέσεις κατοχύρωσης και δικαστικός έλεγχος. Διακριτικός χαρακτήρας και προστασία
Διαβάστε το άρθρο ➝
Η Ευθύνη Των Διαχειριστών Διαδικτυακών Πλατφορμών
Η ευθύνη των διαδικτυακών πλατφορμών και η Απόφαση του ΔΕΕ για το YouTube. Ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας και ηλεκτρονικού εμπορίου
Διαβάστε το άρθρο ➝
Χρήση Σήματος Σε Διαφορετική Μορφή Από Την Καταχωρισμένη
Η δυνατότητα χρησιμοποίησης σήματος σε διαφορετική μορφή από εκείνη που κατοχυρώθηκε και καταχωρίστηκε. Κριτήρια επιτρεπτής διαφοροποίησης
Διαβάστε το άρθρο ➝