opinion

Νομικές Γνωμοδοτήσεις, Εναρμονίσεις & Ανεξάρτητες Αρχές

Η αρμόζουσα τοποθέτηση σε νομικά ζητήματα και η παροχή μίας εξαιρετικά εξειδικευμένης, επίκαιρης και ασφαλούς νομικής συμβουλής που σας παρέχει το γραφείο μας σε πάσης φύσεως ζήτημα ή/και ερώτημα που αφορά τους τομείς που ασχολούμαστε είναι αποτέλεσμα αφενός μιας υφιστάμενης βαθιάς νομικής κατάρτισης και αφετέρου ουσιαστικής τριβής με τα πραγματικά επιχειρηματικά προβλήματα και δυσκολίες σε πρώτο χρόνο.

Αποτελούμε την πρώτη επιλογή συζήτησης και επικοινωνίας του ανακύψαντος επιχειρηματικού ζητήματος για τους  εντολείς μας και αυτό αποτελεί τιμή αλλά και αναγνώριση για εμάς. 

Ταυτόχρονα δε, αποτελεί και πρόκληση καθώς ο επιχειρηματικός τομέας καλείται πλέον να εναρμονιστεί σε ποικίλες Ευρωπαϊκές διατάξεις αναγκαστικού δικαίου. Διάγουμε την εποχή του ελέγχου και των ποικίλων πιστοποιήσεων και εναρμονίσεων. Φορείς και Αρχές έμμεσα αλλά επιτακτικά επιδρούν στην ελληνική επιχειρηματική αρένα καθώς έννοιες και ιδιότητες όπως:

  • Προσωπικά Δεδομένα,
  • Υπεύθυνος επεξεργασίας,
  • Υπεύθυνος  ασφαλείας,
  • Υπεύθυνος περιβαλλοντικής προστασίας,
  • Διαχείριση διαθεσίμων ανά ιδιοσυστασία (ηλεκτρικά – ηλεκτρονικά – υγειονομικά – ευπαθή – επικίνδυνα προϊόντα),
  • Υπεύθυνος ρυθμιστής ενέργειας,
  • Πιστοποιήσεις και δηλώσεις περί ηλεκτρονικού εμπορίου και εφαρμογών (όροι χρήσης ιστοσελίδας – cookies),
  • Πιστοποιήσεις και συμμόρφωση του Ασφαλιστικού τομέα (Τράπεζα Ελλάδος – IDD – GDPR compliance)

και τόσες άλλες έννοιες είναι πλέον καθημερινό κομμάτι της επιχειρηματικότητας.

Άλλωστε, είναι κοινός τόπος πλέον το γεγονός ότι οι πλείστες ιδρυθείσες Ανεξάρτητες Αρχές έχουν απωλέσει τον διαφωτιστικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα τους και έχουν ενδυθεί τον ελεγκτικό, παρεμβατικό χαρακτήρα και κυρίως την δυνατότητα  πάταξης και επιβολής προστίμων μικρού ή και τεραστίου μεγέθους και κόστους.

Επομένως, ο ρόλος του δικηγορικού γραφείου μας σε τέτοιας φύσης ζητήματα είναι η παροχή ενημέρωσης και προστασίας της επιχείρησής σας όποτε χρειαστεί ενώπιον πάσης Αρχής με επιτυχή αποτελέσματα και εμπεριστατωμένη νομική εκπροσώπηση.  

Το γραφείο μας, κατόπιν πολλών συζητήσεων και προβληματισμών που έχει μοιραστεί με τους εντολείς μας έχει κατανοήσει πλήρως πόσο αγχολυτική και δημιουργική είναι η αίσθηση της εύρυθμης λειτουργίας της επιχειρηματικής προσπάθειας.

Ωστόσο, η εύρυθμη λειτουργία μίας επιχειρηματικής προσπάθειας πλέον και ολοένα και περισσότερο απαιτεί την σωστή οργάνωση, την επιμελή και προσεκτική διαχείριση και την αποτελεσματική  νομική κάλυψη και προστασία ώστε να μετουσιώνεται σε ένα υγιές και ασφαλές περιβάλλον του επιχειρείν.

Σχετικά άρθρα​

Η Διαδικασία Της Ευρωπαϊκής Διαταγής Πληρωμής

Η ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής. Προϋποθέσεις έκδοσης και παραδεκτού. Η διαδικασία έκδοσης και η άμυνα του καθ' ου. Ανακοπή και αναψηλάφιση.
Διαβάστε το άρθρο ➝

Ιατρική Αμέλεια Και Αδικοπρακτική Ευθύνη

Η αδικοπρακτική ευθύνη ιατρού ή ιατρικής εταιρείας για πράξεις ή παραλείψεις (“αμέλεια”) κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Νομικό πλαίσιο
Διαβάστε το άρθρο ➝

Οι Συναλλαγές Ανώνυμης Εταιρείας Με Συνδεδεμένα Μέρη

Οι συμβάσεις και οι συναλλαγές ΑΕ με συνδεδεμένα μέρη. Έννοια "συνδεδεμένου μέρους". Διαδικασία και Δημοσιότητα. Εξαιρέσεις από την υποχρέωση
Διαβάστε το άρθρο ➝

Δικαίωμα Έκπτωσης ΦΠΑ Εισροών Μετά Την 5ετία

Η καθυστέρηση έναρξης χρήσης επενδυτικού αγαθού και η έκπτωση φόρου εισροών μετά την πενταετία. Τεκμήριο πρόθεσης διάθεσης και χρήσης του.
Διαβάστε το άρθρο ➝

Απενεργοποιημένες Κάμερες Σε Εργασιακό Χώρο Και το Chilling Effect

Η χρήση κάμερας στην εργασία. Η ανεργοποίηση καταγραφής και το Chilling Effect. Υποχρεώσεις εργοδότη σύμφωνα με την ΑΠΔΠΧ.
Διαβάστε το άρθρο ➝

Αθέμιτος Ανταγωνισμός Με Απόσπαση Πελατείας – Παραδείγματα Νομολογίας

Η απόσπαση πελατείας ως μορφή αθέμιτου ανταγωνισμού. Εκμετάλλευσης ξένης οργάνωσης και παρασιτικός ανταγωνισμός. Παραδείγματα νομολογίας
Διαβάστε το άρθρο ➝