contract

Απόκτηση Εκμετάλλευση Και Διαχείριση Εμπορικών Ακινήτων

Ο τομέας της εν γένει απόκτησης και διαχείρισης ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα μακροχρόνια αποτελεί έναν κατ’ εξοχήν ενδιαφέροντα και σημαντικό τομέα που απαιτεί τη συνέργεια πολλών και διαφορετικών επαγγελματιών που ενεργούν διαδραστικά για την επίτευξη του άριστου αποτελέσματος.

Επιπροσθέτως, αυτή καθ’ αυτή η επιλογή ενός συγκεκριμένου ακινήτου που θα αποτελέσει την έδρα μίας επιχειρηματικής προσπάθειας, αλλά και οι λοιποί περιφερειακοί αλλά εξίσου σημαντικοί παράγοντες, όπως η χρηματοδότηση, η φορολογική διαχείριση, η απαιτούμενη γραφειοκρατία και οι ποικίλες πιστοποιήσεις πολεοδομικού χαρακτήρα είναι πλέον νευραλγικής σημασίας για την απόκτηση και διαχείριση ακινήτων. 

Η συνεργασία σας με το γραφείο μας εγγυάται τη σύμπραξη με ομάδα εξειδικευμένων επιστημόνων όλων των τομέων που σχετίζονται με το χώρο του ακινήτου και σας εξασφαλίζουν όχι μόνον άψογο αποτέλεσμα αλλά και μία προστατευμένη και ασφαλή διαδικασία απόκτησης και διαχείρισης του ακινήτου που μετά βεβαιότητας θα καλύπτει πλήρως τις πραγματικές σας ανάγκες και από όλες τις απόψεις σύμφωνα με τη χρήση που το προορίζετε. 

Πέραν τούτου, είναι εξίσου σημαντική η παρακολούθηση του ακινήτου που αποκτάτε ως επένδυση αμιγώς και με σκοπό την αξιοποίησή του ως εισόδημα. 

Οι δικηγόροι και οι λοιποί επιστημονικοί και επαγγελματίες συνεργάτες είναι στη διάθεση του εκάστοτε ενδιαφερομένου επενδυτή να παράσχουμε  υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και ευέλικτης επενδυτικής ή λειτουργικής στρατηγικής.

Αυτό σημαίνει ότι είτε αναφερόμαστε σε μία κλασσική μίσθωση ακινήτου για επαγγελματική χρήση είτε σε πιο μοντέρνες μορφές όπως η κερδοφόρα υπομίσθωση ή βραχυχρόνια (Airbnb) το δικηγορικό μας γραφείο έχει πολλάκις συνεργαστεί και προσφέρει υπηρεσίες νομικής και επενδυτικής στρατηγικής και προστασίας σε συνεργασίες που σχετίζονται με ακίνητα περιζήτητων περιοχών και με σχεδιασμό πολυποίκιλης χρήσης, είτε βραχυπρόθεσμης είτε μακροπρόθεσμης οικονομικής απόδοσης με επιτυχία και αναγνωρισιμότητα.

Βεβαίως, χρήζει ιδιαίτερης μνείας η απόκτηση ή η χρήση ακινήτου για ειδικότερους ή/και βιομηχανικούς σκοπούς. Ο σχεδιασμός και η νομική προστασία σε ακίνητα που, για παράδειγμα, προσανατολίζονται σε χρήση επιχειρηματικών ιδεών όπως :

  • τα logistics,
  • η διαχείριση διαθεσίμων, η εγκατάσταση αποβλήτων ή ειδικής ιδιοσυστασίας αντικειμένων,
  • ο αγροτουρισμός,
  • η σύμφωνα με περιβαλλοντικές μελέτες ηπίας ή προστατευόμενης χρήσης κατασκευή και χρήση,
  • η μίσθωση και η χρήση ορυχείων, εξόρυξη και εναπόθεση πρώτων υλών ή λοιπών προϊόντων εδάφους και υπεδάφους,
  • η εγκατάσταση και λειτουργία ειδικών εγκαταστάσεων που αφορούν ευπαθείς ομάδες (παιδικές κατασκηνώσεις / ΑΜΕΑ),

είναι κάποιες από τις επιχειρηματικές ιδέες που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και επιμελέστατης προετοιμασίας όπου σίγουρα το ρητό «προλαμβάνειν είναι σαφώς καλύτερο από το θεραπεύειν» ταιριάζει απόλυτα.   

Σε όλα τα παραπάνω οι δικηγόροι αλλά και οι λοιποί συνεργάτες μας έχουν προβάλλει σε πλείστες περιπτώσεις λύσεις και προτάσεις απολύτως τεκμηριωμένες και άψογα εφαρμόσιμες και υλοποιήσιμες από το αρχικό στάδιο του επενδυτικού σχεδιασμού.

Σχετικά άρθρα​

Αγωγή Αναζήτησης Μεσιτικής Αμοιβής – Νομοθεσία Και Νομολογία
Μεσιτικής αμοιβή και Αποκλειστική Μεσιτεία. Νομοθεσία, νομολογία και παραγραφή. Άσκηση αγωγής αναζήτησης μεσιτικής αμοιβής και ο δικαστικός περιορισμός αυτής
Διαβάστε το άρθρο ➝
Η Καταδολίευση Δανειστών Και Η Διάρρηξη Δικαιοπραξίας
Η Καταδολίευση δανειστών στον ΑΚ. Δικαιοπραξίες που υπόκεινται σε διάρρηξη και προϋποθέσεις εφαρμογής. Οι συνέπειες της διάρρηξης και η διαφορά με την αδικοπραξία.
Διαβάστε το άρθρο ➝
Σύμβαση Ανταλλαγής: Η Ανταλλαγή Ακινήτου Και Μετοχών
Η σύμβαση ανταλλαγής. Η περίπτωση ανταλλαγής ακινήτου (ή ιδανικών μεριδίων) και η περίπτωση ανταλλαγής μετοχών (σύμβαση παραγώγων).
Διαβάστε το άρθρο ➝
Η Φορολογία Των Ανείσπρακτων Μισθωμάτων
Ο τρόπος και η διαδικασία για την αποφυγή φορολογίας σε ανείσπρακτα μισθώματα. Οι ρυθμίσεις για τα μισθώματα της πανδημίας
Διαβάστε το άρθρο ➝
Η Εικονική Μίσθωση
Οι εικονικές συμβάσεις γενικά. Η εικονική μίσθωση. Ενδείξεις εικονικότητας με βάση τη νομολογία. Συνέπειες εικονικότητας για τη σύμβαση.
Διαβάστε το άρθρο ➝
Παραχώρηση Χρήσης Στις Εμπορικές Μισθώσεις. Η Περίπτωση Του Εκμισθωτή – Εταίρου
Η παραχώρηση χρήσης εμπορικού ακινήτου σε εταιρεία στην οποία συμμετέχει ο εκμισθωτής. Οι περιορισμοί στο δικαιωμα καταγγελίας του εκμισθωτή
Διαβάστε το άρθρο ➝