Skip to content

Αρθρογραφία

ΠρΔιοικΠρωτΧαν: Νόμιμη η επιβολή αυτοδιαγνωστικών τεστ (self test)

covid self test

Με την με αριθμό 19/2021 Απόφαση ο Προέδρος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Χανίων, αποφάσισε υπέρ της νομιμότητας της επιβολής τεστ αυτοδιάγνωσης κορωνοϊού στους μαθητές, ως επίσης και υπέρ της νομιμότητα απαγόρευσης της εισόδου στην τάξη σε μαθητή που αρνείται να υποβληθεί στο τεστ.

Με τον τρόπο αυτό, δημιουργείται νομολογιακό προηγούμενο για το σύνολο των υπαγόμενων στην υποχρέωση Self test προσώπων, δηλαδή και των εργαζομένων.

Ιστορικό

Γονείς μαθήτριας Λυκείου υπέβαλαν στη Διευθύντρια του εν λόγω Λυκείου έγγραφη δήλωση άρνησης υποβολής της θυγατέρας τους σε τεστ ανίχνευσης αντιγόνου Sars-CoV-2 του κορωνοϊού COVID-19 ή σε οποιαδήποτε άλλη ιατρική πράξη. 

Την επόμενη ημέρα η Διευθύντρια του παραπάνω Λυκείου διαβίβασε τη δήλωση αυτή στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ζητώντας συγχρόνως οδηγίες για τις ενέργειες στις οποίες οφείλει να προβεί. Όταν η μαθήτρια επανήλθε στο σχολείο χωρίς να επιδείξει κατά την είσοδό της στην τάξη εκτύπωση της σχολικής κάρτας αρνητικού αποτελέσματος αυτοδιαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό η Διευθύντρια του σχολείου της απαγόρευσε να παρακολουθήσει τα δια ζώσης μαθήματα της ημέρας εκείνης και κάλεσε τους γονείς της να την παραλάβουν από το σχολείο, δηλαδή να την απομακρύνουν από τη σχολική μονάδα. 

Η μητέρα της μαθήτριας προσήλθε και την παρέλαβε, αλλά συγχρόνως κατέθεσε στο Γενικό αίτηση, με την οποία: 

 •  ζήτησε να ενημερωθεί ποιο είναι το νομικό πλαίσιο με το οποίο επιβλήθηκε η απομάκρυνση της θυγατέρας της από το διά ζώσης μάθημα και 
 •  ρώτησε αν θα της επιτρεπόταν να επανέλθει στο σχολείο την επόμενη ημέρα. 

Απαντώντας στην παραπάνω αίτηση, η Διευθύντρια κοινοποίησε στην αιτούσα την σχετική υπουργική απόφαση.

Στη συνέχεια, οι γονείς της παραπάνω μαθήτριας υπέβαλαν στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Χανίων δικόγραφο με τίτλο «Αντιρρήσεις», με το οποίο, ζητούσαν να ακυρωθεί η άρνηση της Δ/ντριας του Γενικού Λυκείου για παρακολούθηση των δια ζώσης μαθημάτων στην μαθήτρια.

Επιχειρήματα Αιτούντων

Οι γονείς ισχυρίστηκαν ότι αρνούνται να υποβληθεί η ανήλικη θυγατέρα τους σε οιοδήποτε τεστ ανίχνευσης κορωνοϊού, για τους εξής λόγους : 

 1. Σύμφωνα με πληροφορίες και ειδήσεις που έχουν καταχωρηθεί σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, επικρατεί στους επιστημονικούς κύκλους έντονη αμφισβήτηση και διχογνωμία για την επιστημονική εγκυρότητα, τεχνική αρτιότητα και αξιοπιστία των τεστ αυτοδιάγνωσης κορωνοϊού που κυκλοφορούν στο εμπόριο, δεδομένου ότι έχουν αναφερθεί περιπτώσεις που υγιείς άνθρωποι καταγράφονται ως ψευδώς θετικοί στα τεστ που διενεργούνται, όταν μάλιστα κάθε εμπορικός κατασκευαστής και εργαστήριο θέτει δικά του όρια στον έλεγχο και στην επεξεργασία των δειγμάτων. Αλλά και αντιστρόφως, έχουν καταγραφεί περιπτώσεις ψευδώς αρνητικών τεστ αυτοδιάγνωσης, ανερχόμενων μάλιστα στο υψηλό ποσοστό 40-50% των διεξαχθέντων τεστ, με αποτέλεσμα να δημιουργείται η ψευδής εντύπωση ότι άτομα θετικά στον κορωνοϊό είναι αρνητικά, δηλαδή ότι πράγματι προσβληθέντες από κορωνοϊό είναι πλήρως υγιείς, οπότε δημιουργείται κίνδυνος εφησυχασμού, χαλάρωσης των μέτρων προστασίας και διασπορά της λοίμωξης σε άλλα άτομα. 
 2. Υπάρχει διάχυτη ανησυχία ότι τα νανοσωματίδια που εμπεριέχονται στους στυλεούς αλλά και στο υπόλοιπο περιεχόμενο της συσκευασίας των αυτοδιαγνωστικών τέστ για τον κορωνοϊό, επιφέρουν οξειδωτικό στρες σε κύτταρα και όργανα του ανθρώπινου σώματος, όταν ο άνθρωπος τα εισπνεύσει ή εκτεθεί το στόμα του ή το δέρμα του σε αυτά, καθώς και ότι μπορεί να έχουν θανατηφόρα επίδραση στον εγκέφαλο και σε άλλα μέρη του κεντρικού νευρικού συστήματος. 
 3. Το βαμβάκι στην άκρη του στυλεού («μπατονέτας»), ο οποίος εμπεριέχεται στη συσκευασία εκάστου αυτοδιαγνωστικού τεστ, έχει αποστειρωθεί με οξείδιο του αιθυλενίου, το οποίο είναι καρκινογόνο και μπορεί να προκαλέσει λέμφωμα, λευχαιμία, καρκίνο στομάχου ή καρκίνο μαστού. 
 4. Μετά τη διεξαγωγή του self test, τα παρελκόμενα υπολείμματά του αποτελούν επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα, για τα οποία μέχρι σήμερα δεν έχει προβλεφθεί καμία ειδική διαδικασία περισυλλογής και καταστροφής, με αποτέφρωση από πιστοποιημένο φορέα, αλλά αντιμετωπίζονται ως κοινά οικιακά απορρίμματα, τα οποία εναποτίθενται από τους χρήστες στους οικιακούς ή δημόσιους κάδους απορριμμάτων και στη συνέχεια οδηγούνται στους χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων ή στις χωματερές, με προφανείς κινδύνους μόλυνσης του περιβάλλοντος και
 5. το τεστ αυτοδιάγνωσης κορωνοϊού δεν περιλαμβάνει γραπτές οδηγίες για τα μέτρα ατομικής προστασίας που είναι αναγκαίο να τηρηθούν από τον μη έχοντα ιατρικές γνώσεις για τη διεξαγωγή του και, επιπλέον, δεν έχει έγκριση – πιστοποίηση ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός από το οποίο συνάγεται ότι είναι προϊόν επισφαλές και ενδεχομένως επικίνδυνο.
 6. Περαιτέρω, σε συνδυασμό με τα προαναφερθέντα, οι αντιλέγοντες προβάλλουν ότι ο εξαναγκασμός της μαθήτριας θυγατέρας τους να υποβληθεί, χωρίς τη συναίνεσή της, σε βιοϊατρική παρέμβαση, όπως είναι το αυτοδιαγνωστικό τεστ κορωνοϊού, ως προϋπόθεση για να παρακολουθήσει δια ζώσης σχολικά μαθήματα, και η παρεπόμενη απομάκρυνσή της από τη σχολική μονάδα, παρά την αντίθετη βούλησή της, μετά την άρνησή της να υποβληθεί στο παραπάνω αυτοδιαγνωστικό τεστ και να επιδείξει εκτυπωμένη κάρτα αρνητικού αποτελέσματος COVID-19, της δημιούργησαν χείριστη ψυχική διάθεση, χωρίς καμία ευθύνη της, και παραβίασαν :
 • διατάξεις του Συντάγματος της Ελλάδας, και ειδικότερα τα άρθρα 2 παρ.1 (« Ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της πολιτείας»), 4 παρ.1 («Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου»), 5 παρ.1 («Καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη»),κλπ 
 • την αρχή της αναλογικότητας, ως γενική αρχή του διοικητικού δικαίου, καθόσον εν προκειμένω με λιγότερο επαχθή μέτρα, όπως η χρήση μάσκας, η τήρηση αποστάσεων μεταξύ των παιδιών, η απολύμανση χεριών κλπ, μπορεί να εμποδιστεί αποτελεσματικά η μετάδοση και διασπορά του κορωνοϊού σε ένα σχολείο, οπότε δεν δικαιολογείται αντικειμενικά το περισσότερο επαχθές μέτρο του αποκλεισμού από την εκπαίδευση ενός παιδιού το οποίο αρνήθηκε να υποβληθεί σε τεστ αυτοδιάγνωσης κορωνοϊού. 
 • διατάξεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), και ειδικότερα τα άρθρα 3 («Ουδείς επιτρέπεται να υποβληθή εις βασάνους ούτε εις ποινάς ή μεταχείρισιν απανθρώπους ή εξευτελιστικάς»), 5 παρ.1 («Παν πρόσωπον έχει το δικαίωμα εις την ελευθερίαν και την ασφάλειαν»), κλπ
 • διατάξεις του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 • διατάξεις της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας του ατόμου σε σχέση με τις εφαρμογές της βιολογίας και της ιατρικής [Σύμβασης του Οβιέδο],
 • διατάξεις της διεθνούς σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού
 • διατάξεις του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα
 • διατάξεις του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας και
 • το άρθρο 338 του ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5), που ορίζει ότι «Οποιαδήποτε απόφαση αντίθετη με τις διατάξεις του ν. 3418/2005 (Α΄ 287) είναι άκυρη. Αν στη λήψη των αποφάσεων αυτών έχουν συμμετάσχει ιατροί, υπέχουν πειθαρχικές ευθύνες». 
Επιχειρήματα Δημοσίου

Το Δημόσιο, υπερασπιζόμενο την υποχρεωτικότητα των Self test ισχυρίστηκε τα εξής:

 1. Αν το αποτέλεσμα του τεστ αυτοδιάγνωσης κορωνοϊού είναι θετικό, ο μαθητής που υποβλήθηκε σε αυτό οφείλει αμέσως να δηλώσει το αποτέλεσμα στην ιστοσελίδα self-testing.gov.gr, όπου αναφέρονται οι δομές υγείας στις οποίες οφείλει να αποτανθεί για να υποβληθεί σε δεύτερο δωρεάν τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test).
 2. Ακόμη και στην περίπτωση που τα αυτοδιαγνωστικά τεστ δεν επιτύχουν πλήρως την ανίχνευση όλων των θετικών περιστατικών αλλά παράξουν και κάποια ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα, τότε και πάλι θα εντοπιστούν, μέσω αυτών, θετικοί στον κορωνοϊό μαθητές, οι οποίοι, ακολούθως, θα απομακρυνθούν από το χώρο του σχολείου και δεν θα μολύνουν τους συμμαθητές και τους καθηγητές τους. 
 3. Ο ισχυρισμός ότι τα εν λόγω τεστ αυτοδιάγνωσης έφτασαν στα φαρμακεία σε συσκευασίες των 25 τεμαχίων και πάλι δεν καθιστά την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητά τους χαμηλή
 4. Όλοι οι ισχυρισμοί σχετικά με τη διαχείριση των υπολειμμάτων, ουδεμία σχέση έχουν με την προσβαλλόμενη με τις «αντιρρήσεις» άρνηση της Διευθύντριας. 
 5. Ο ισχυρισμός ότι η διασπορά του κορωνοϊού στα σχολεία δεν πρόκειται να αποφευχθεί με μία απλή βεβαίωση περί αρνητικότητας του τεστ και ότι δεν αποκλείεται η περίπτωση ένα ποσοστό των βεβαιώσεων αυτών να είναι ψευδές, επίσης προβάλλεται αλυσιτελώς, καθώς βάλλει κατά ενός σωστού μέτρου. Ακόμα και αν υπάρξουν κάποιες ψευδείς βεβαιώσεις περί θετικότητας ή περί αρνητικότητας του τεστ, εντούτοις η πλειοψηφία των γονέων και των μαθητών έχουν την ευσυνειδησία να δηλώσουν το αληθές αποτέλεσμα, προκειμένου να προστατευθεί η ζωή και η υγεία τόσο των ίδιων όσο και των συμμαθητών τους, των καθηγητών τους και του λοιπού προσωπικού της σχολικής μονάδας, αλλά και την υγεία των συγγενικών και φιλικών τους προσώπων, εντέλει, δε, του κοινωνικού συνόλου με το οποίο θα έρθουν σε επαφή, πράγμα που δεν θα συνέβαινε εάν δεν προβλεπόταν η υποχρεωτική χρήση του self test, καθώς τα περισσότερα από τα θετικά κρούσματα που εντοπίζονται μέσω των τεστ αυτοδιάγνωσης θα έμεναν αδιάγνωστα. 
 6. Η Υπουργική Απόφαση εκδόθηκε, λόγω της εξαιρετικής και απρόβλεπτης ανάγκης για την αντιμετώπιση των άμεσων κινδύνων από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία των σχολικών μονάδων βάσει της εισήγησης της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19. Με την εν λόγω εισήγηση τεκμηριώνεται η επιτακτική ανάγκη της λήψης του μέτρου της δεινέργειας αυτοδιαγνωστικών ελέγχων, προκειμένου να επιτευχθεί η ομαλή και ασφαλής λειτουργία των σχολικών μονάδων. 
 7. Η μέριμνα για την δημόσια υγεία αποτελεί συνταγματική υποχρέωση του Κράτους, στο πλαίσιο της οποίας η Πολιτεία οφείλει, μεταξύ άλλων, να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη της διάδοσης και την καταπολέμηση μεταδοτικών ασθενειών, οι οποίες συνιστούν σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. 
 8. Η θέσπιση του επίμαχου μέτρου δεν παραβιάζει την αρχή της ισότητας, δεδομένου ότι σε self test υπόκεινται όλοι ανεξαιρέτως οι μαθητές των Λυκείων της Χώρας.
 9. η τυχόν εμφάνιση σε στατιστικώς πολύ μικρό αριθμό περιπτώσεων παρενεργειών από το self test δεν καθιστά συνταγματικώς ανεπίτρεπτη τη νομοθετική πρόβλεψη αυτού και είναι πάντως ανεκτή χάριν του δημοσίου συμφέροντος και 
 10. η υποχρέωση του Κράτους για παροχή δωρεάν παιδείας στους Έλληνες πολίτες σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης δεν δύναται να αποτελέσει πρόσχημα εξαίρεσης κάποιων μαθητών από την ενιαία και ομοιόμορφη εφαρμογή των αναγκαίων κανόνων για την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας, όπως είναι εν προκειμένω η υποχρεωτική διεξαγωγή αυτοδιαγνωστικών τεστ για τον κορωνοϊό, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν.
Η Απόφαση Του Δικαστή

Με βάση τα παραπάνω επιχειρήματα ο Δικαστής του ΔιοικΠρΧαν αποφάσισε τα εξής:

Η μέριμνα για την δημόσια υγεία αποτελεί συνταγματική υποχρέωση του Κράτους, στο πλαίσιο της οποίας η Πολιτεία οφείλει, μεταξύ άλλων, να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη της διάδοσης και την καταπολέμηση μεταδοτικών ασθενειών, οι οποίες συνιστούν σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, όπως εν προκειμένω ο κορωνοϊός COVID-19. 

Στα μέτρα αυτά εντάσσεται και ο αυτοδιαγνωστικός έλεγχος νόσησης (self test) από τον κορωνοϊό COVID-19, o οποίος επιβάλλεται στους μαθητές Λυκείων δύο φορές την εβδομάδα ως προϋπόθεση συμμετοχής τους στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία στο σχολείο τους.

Το μέτρο αυτό συνιστά ήπια παρέμβαση στην ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας, στην ιδιωτική ζωή και στη σωματική και ψυχική ακεραιότητα των μαθητών (και πάντως πολύ ηπιότερη από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό, ο οποίος, όσον αφορά νήπια και παιδιά προσχολικής ηλικίας, κρίθηκε σύμφωνος με το Σύνταγμα [βλ. ΣτΕ 2387/2020])

Η παρέμβαση αυτή είναι συνταγματικώς ανεκτή, εφ’ όσον πληροί τις προϋποθέσεις της αρχής της αναλογικότητας, δηλαδή: 

 • Προβλέπεται από ειδική νομοθεσία
 • Επιδιώκει σκοπό δημοσίου συμφέροντος, ο οποίος συνίσταται στην προστασία της δημόσιας υγείας 
 • Είναι κατάλληλη (πρόσφορη) για την πραγματοποίηση του επιδιωκόμενου σκοπού, 

Αντιθέτως, οι ισχυρισμοί των αντιλεγόντων περί κινδύνου οξειδωτικού στρες σε κύτταρα και όργανα του ανθρώπινου οργανισμού από νανοσωματίδια που εμπεριέχονται στη συσκευασία των τεστ αυτοδιάγνωσης και περί ενδεχόμενης ύπαρξης καρκινογόνων ουσιών στο βαμβάκι του στυλεού, δεν επιβεβαιώνονται από κανένα στοιχείο, όταν μάλιστα δεν προσκομίζεται καμία σχετική γνωμάτευση ιατρού (ή τεχνική έκθεση άλλου ειδικού επιστήμονα). 

Περαιτέρω, στο φυλλάδιο οδηγιών εντός της συσκευασίας του τεστ αυτοδιάγνωσης αναφέρεται κατά λέξη “Η χρήση στο σπίτι επιτρέπεται με βάση τους νόμους κάθε τόπου” και, επιπλέον, υπάρχει αναγεγρεμμένη η ένδειξη CE, δηλαδή η επίσημη δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις των ισχυουσών οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Περαιτέρω, δεν προσκομίζεται καμία τεχνική έκθεση ειδικού επιστήμονα, η οποία θα μπορούσε να στοιχειοθετήσει τον ισχυρισμό των αντιλεγόντων ότι καθίσταται επικίνδυνη για το περιβάλλον η απόρριψη των υπολειμμάτων των τεστ αυτοδιάγνωσης κορωνοϊού, μετά τη διεξαγωγή τους, σε κοινούς κάδους απορριμμάτων και η μη πρόβλεψη ειδικής διαδικασίας περισυλλογής και καταστροφής τους, με αποτέφρωσή τους από πιστοποιημένο φορέα. 

Άλλωστε, το παραπάνω ζήτημα προστασίας του περιβάλλοντος προβάλλεται αλυσιτελώς από τους αντιλέγοντες, διότι δεν τελεί σε πρόσφορη αιτιώδη συνάφεια με τη νομιμότητα του κρινόμενου ατομικού μέτρου που ελήφθη σε βάρος της θυγατέρας τους.

Επιπροσθέτως, οι μαθητές μπορούν να προμηθεύονται τα τεστ αυτοδιάγνωσης δωρεάν, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνσή τους. 

Εξάλλου, η παραγωγή ψευδώς αρνητικού αποτελέσματος σε (μεγάλο ή μικρό) αριθμό περιπτώσεων στα τεστ αυτοδιάγνωσης του κορωνοϊού δεν τα καθιστά ανώφελα, όπως διατείνονται οι αντιλέγοντες, διότι, σε κάθε περίπτωση, εντοπίζονται μέσω αυτών και αληθώς θετικοί στον κορωνοϊό μαθητές, επομένως μειώνεται η μετάδοση και διασπορά της λοιμώδους νόσου στη σχολική μονάδα και πέραν αυτής. 

Επιπλέον, στην περίπτωση θετικού αποτελέσματος, οι μαθητές υποχρεούνται να μεταβούν εντός 24 ωρών σε δημόσια δομή, για δωρεάν επαναληπτικό έλεγχο. Στην περίπτωση κατά την οποία ο επαναληπτικός έλεγχος είναι θετικός, ακολουθείται το Πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ. Δηλαδή, το τεστ αυτοδιάγνωσης κορωνοϊού υποβοηθά προκαταρκτικά και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά το ρόλο των ειδικών επιστημόνων στις δημόσιες δομές υγείας για τη διάγνωση της νόσου. 

Το Δικαστήριο, εφόσον η γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού είναι προσηκόντως αιτιολογημένη, δεν δικαιούται να υπεισέλθει σε ειδικότερη έρευνα της αξιοπιστίας, ακρίβειας και ασφάλειας των τεστ αυτοδιάγνωσης, όπως ζητούν οι αντιλέγοντες, διότι το ζήτημα τούτο αποτελεί δικαστικά ανέλεγκτη τεχνική και επιστημονική κρίση οργάνων της Διοίκησης (πρβλ. ΣτΕ 171/2021, 2393/2020).

Υπό τις παραπάνω συνθήκες, η υποχρεωτική διεξαγωγή του τεστ αυτοδιάνωσης κορωνοϊού, όχι μόνο δεν αποτελεί βασανιστήριο, όπως διατείνονται οι αντιλέγοντες, αλλά προκαλεί τον ελάχιστο δυνατό περιορισμό ατομικών δικαιωμάτων του μαθητή και η αναμενόμενη ωφέλεια από αυτήν σε όφελος του κοινωνικού συνόλου (παρεμπόδιση και μείωση της διασποράς της λοιμώδους νόσου του κορωνοϊού εντός των σχολικών μονάδων, με τον έγκαιρο εντοπισμό, μέσω των τέστ αυτοδιάγνωσης, μαθητών που έχουν ήδη καταστεί θετικοί στον κορωνοϊό COVID-19, όταν μάλιστα η νόσος αυτή έχει καταστεί πανδημία.

Επιπροσθέτως, οι αντιλέγοντες δεν επικαλούνται κάποιο ατομικό πρόβλημα υγείας της θυγατέρας τους, εξαιτίας του οποίου θα αντενδείκνυτο, ειδικά γι’ αυτήν, η υποβολή της στο τεστ αυτοδιάγνωσης κορωνοϊού και θα έπρεπε να εξαιρεθεί από αυτό. 

Εξάλλου, η θέσπιση του επίμαχου μέτρου δεν παραβιάζει την αρχή της ισότητας, δεδομένου ότι στο τεστ αυτοδιάγνωσης κορωνοϊού υποβάλλονται όλοι ανεξαιρέτως οι μαθητές. Αντιθέτως, αντίκειται στην αρχή της ισότητας, αλλά και στη συνταγματική υποχρέωση κάθε πολίτη για κοινωνική και εθνική αλληλεγγύη η αξίωση των αντιλεγόντων να εξαιρεθεί η μαθήτρια θυγατέρα τους από την υποβολή στο τεστ αυτό, την ίδια στιγμή που όλοι οι υπόλοιποι συμμαθητές της υποβάλλονται δύο φορές την εβδομάδα στο ίδιο τεστ και, με τον τρόπο αυτό, οικοδομούν υγειονομικά ασφαλέστερες συνθήκες συμμετοχής στη σχολική εκπαίδευση και για τη συγκεκριμένη συμμαθήτριά τους, η οποία αρνείται να υποβληθεί στο τεστ. 

Επομένως, είναι συνταγματικά ανεκτή η απαγόρευση συμμετοχής της θυγατέρας των αντιλεγόντων στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία για όσο χρονικό διάστημα αρνείται να υποβληθεί στο τεστ αυτοδιάγνωσης κορωνοϊού, διότι με την παραπάνω εκούσια άρνησή της αποκλείει τη δυνατότητα έγκαιρης διάγνωσης τυχόν προσβολής της από τη λοιμώδη νόσο COVID-19 και καθιστά τον εαυτό της δυνητική εστία μετάδοσης της νόσου σε συμμαθητές και καθηγητές της. 

Εξάλλου, το δικαίωμα δωρεάν παιδείας σε όλες τις βαθμίδες στα κρατικά εκπαιδευτήρια δεν απαλλάσσει τους εκπαιδευόμενους από την τήρηση των νόμων ως προϋπόθεση συμμετοχής τους στην εκπαιδευτική διαδικασία, όταν μάλιστα η τήρηση των νόμων αυτών έχει άμεσες συνέπειες για ένα μείζον ατομικό και συλλογικό αγαθό, όπως η ατομική και δημόσια υγεία εν προκειμένω. 

Επίσης, η αρχή της ενημερωμένης συναίνεσης του ενδιαφερομένου προσώπου για κάθε ιατρική πράξη επί του σώματός του  κάμπτεται όταν συντρέχει λόγος προστασίας της δημόσιας υγείας ή των δικαιωμάτων και ελευθεριών των άλλων. 

Γενικότερα, υπάρχει μια όμοια υπόρρητη λογική και αρχιτεκτονική του συστήματος προστασίας θεμελιωδών δικαιωμάτων σε εθνικό (Σύνταγμα) και υπερεθνικό (διεθνείς συμβάσεις) επίπεδο, ώστε τα δικαιώματα αυτά να μπορούν να περιορίζονται για υπέρτερους λόγους δημοσίου συμφέροντος, στους οποίους προέχουσα θέση κατέχει η δημόσια υγεία, εφόσον δεν παραβιάζεται η αρχή της αναλογικότητας. 

Με βάση το παραπάνω σκεπτικό, το Δικαστήριο απέρριψε τις αντιρήσεις των γονέων.