Ψηφιακές Υπηρεσίες Και Ο Νέος Κανονισμός Της Ε.Ε.

Ο νέος κανονισμός 2022/2065 της ΕΕ για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Έννοια και ορισμός του παρόχου που δίνει στους καταναλωτές τη δυνατότητα να συνάπτουν εξ αποστάσεως συμβάσεις με εμπόρους. Περιορισμοί, υποχρεώσεις και καθήκοντα.

Continue reading