Skip to content

Αρθρογραφία

Advisory Board για StartUp – Χρησιμότητα και Σημασία

StartUp

Οι StartUps ιδρύονται συνήθως από μια μικρή ομάδα ατόμων, εκείνους που συνέλαβαν το επιχειρηματικό σχέδιο και ήταν αρκετά τολμηροί για να το επιχειρήσουν, τους ιδρυτές (founders). Σίγουρα η αναζήτηση χρηματοδότησης υπήρξε η πρώτη, βασική, ανάγκη. Από το σημείο εκείνο και έπειτα η υποστήριξη, η κατάρτιση και η δικτύωση της εταιρείας είναι τα κλειδιά για τη μετεξέλιξη της StartUp σε επιχείρηση.

Σε αυτό το πλαίσιο, μια πρωτοποριακή και αποτελεσματική ιδέα είναι η σύσταση και λειτουργία Advisory Board (Συμβουλευτικής Επιτροπής), η οποία μπορεί να απαντήσει ικανοποιητικά στις παραπάνω ανάγκες μιας νεοφυούς επιχείρησης.

Τί είναι το Advisory Board;

Με λίγα λόγια, θα μπορούσαμε να το ορίσουμε ως ένα άτυπο όργανο, χωρίς καμία νομική ευθύνη ή αρμοδιότητα, το οποίο λειτουργεί ανεξάρτητα από τη νομική εκπροσώπηση της εταιρείας, με σκοπό αποκλειστικά συμβουλευτικό.

Από ποιους αποτελείται;

Ένα Advisory Board μιας startup αποτελείται από άτομα που διαθέτουν μεγαλύτερη εμπειρία και εξειδίκευση από τους founders. Μπορεί να είναι είτε πρώην startuppers που εξελίχθηκαν σε επιτυχημένους επιχειρηματίες, είτε πρόσωπα εγνωσμένου κύρους στο χώρο τους, είτε απλά ειδικοί σύμβουλοι (οικονομολόγοι, εξειδικευμένοι επί συγκεκριμένου λογισμικού, δικηγόροι κλπ).

Διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: Μέντορες και Συμβούλους. Οι πρώτοι δίνουν τις υπηρεσίες τους αμισθί και άτυπα, ενώ οι δεύτεροι αμείβονται για να εκτελέσουν συγκεκριμένα καθήκοντα, έχοντας ρόλο μέσα στη Startup.

Ποια η χρησιμότητα του;

Σκοπός του Advisory Board είναι να καλύψει τα κενά τα οποία, αναμενόμενα, υπάρχουν στην εξειδίκευση και την εμπειρία των founders.

Οι Σύμβουλοι που συμμετέχουν στο Advisory Board, πρέπει να είναι σε θέση να καθοδηγούν υπεύθυνα τη Startup στον τομέα ευθύνης τους. Οι Μέντορες να ενημερώνουν την εταιρεία και τους ιδρυτές της για τις νέες εξελίξεις σε ζητήματα που άπτονται της δραστηριότητάς της εταιρείας, να προτείνουν νέες ιδέες και δράσεις, να συστήνουν και να δικτυώνουν την startup κυρίως B2B αλλά και B2C, με λίγα λόγια, να δίνουν μια καινούρια, διαφορετική ματιά στο επιχειρηματικό πλάνο της εταιρείας και στην προοπτική των ιδρυτών, ανοίγοντας νέες δυνατότητες.

Πότε πρέπει να ιδρύσω Advisory Board;

Δεν υπάρχει συγκεκριμένη ημερομηνία – ορόσημο. Η κατάλληλη στιγμή μπορεί να είναι όταν προκύψουν εξειδικευμένες ανάγκες, πέρα από τις γνώσεις και την εμπειρία των ιδρυτών, όταν οι founders διαπιστώσουν ότι έχει “τελματώσει” η startup σε ένα τομέα, όταν η εταιρεία θέλει να “ανοιχτεί” σε νέες δραστηριότητες κλπ.

Μια συμβουλή, πάντως, είναι να έχει βρεθεί ο κατάλληλος άνθρωπος ΠΡΙΝ την κρίσιμη στιγμή, όχι όταν αυτή φτάσει.

Πώς βρίσκω τους κατάλληλους ανθρώπους;

Ειδικά οι Μέντορες, θα είναι πιθανότατα από το δίκτυο γνωριμιών των ιδρυτών. Οι Σύμβουλοι, μπορεί να είναι είτε μέσω συστάσεων, είτε μέσω αναζήτησης στην αγορά εργασίας. Η εμπειρία μας, πάντως, δείχνει ότι οι περισσότεροι startuppers εκπλήσσονται ευχάριστα από το πόσοι πολλοί είναι πραγματικά διαθέσιμοι και διατεθειμένοι να τους βοηθήσουν.

Τι να προσέξω στη συμφωνία σύστασης Advisory Board;

Είναι ένα αρκετά ευέλικτο κείμενο, εφόσον δεν τυποποιείται σε νόμο. Υπάρχουν πολλά επιμέρους ζητήματα, ανάλογα με το τομέα δραστηριότητας της Startup και τους σκοπούς που οι ιδρυτές θέλουν να επιτελέσει. Τα παραπάνω πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης με τον νομικό σύμβουλο της εταιρείας. Γι’ αυτούς τους λόγους, εξάλλου, δεν υπάρχουν και υποδείγματα για γενική χρήση.

Η δημιουργία Advisory Board είναι ένα ακόμα εργαλείο που έχουν στα χέρια τους οι ιδρυτές και οι entrepreneurs για να εξελίξουν την Startup τους και να επιταχύνουν την ανάπτυξή της. Με τη σωστή επιλογή ατόμων και την σωστά σχεδιασμένη δράση του μπορεί να κάνει τη διαφορά για την επιτυχία του επιχειρηματικού σχεδίου.

Το Δικηγορικό μας Γραφείο, για περισσότερα από 15 χρόνια εξειδικεύεται στο Εταιρικό και Εμπορικό Δίκαιο. Επικοινωνήστε μαζί μας για σας καθοδηγήσουμε και να σας συμβουλεύσουμε σε κάθε θέμα που σχετίζεται με την startup σας και να σχεδιάσουμε μαζί την πολιτική του Advisory Board της.