Skip to content

Αρθρογραφία

Ο Νέος Πτωχευτικός Νόμος και πως Eπηρεάζει τις Eπιχειρήσεις

πτωχευτικός νόμος

Ο Νέος Πτωχευτικός Νόμος 4738/2020 περί “Ρύθμισης Οφειλών και Παροχή Δεύτερης Ευκαιρίας”, ήρθε σε εφαρμογή των Οδηγιών 1132/2017 και 1023/2019

Προσπαθεί να ενσωματώσει σε μια κοινή και ενιαία διαδικασία όλες τις υφιστάμενες διατάξεις για τη ρύθμιση των οφειλών και του ιδιωτικού χρέους. Διατάξεις, που υπάρχουν σήμερα διασκορπισμένες σε -συχνά αλληλεπικαλυπτόμενες- νομικές ρυθμίσεις, εκσυγχρονίζοντας ταυτόχρονα τις διατάξεις του θεσμού της πτώχευσης.

Πρόκειται για ένα φιλόδοξο και “βαρύ” νομοθέτημα 308 άρθρων, για το οποίο όμως η πρώτη αντίδραση του νομικού και επιχειρηματικού κόσμου είναι ότι δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες που η ίδια η πολιτεία είχε φιλόδοξα καλλιεργήσει.

Γιατί το λέμε αυτό;

Ο νέος πτωχευτικός νόμος κινείται σε 3 άξονες: Ο Πρώτος αφορά στην προειδοποίηση του οφειλέτη, ο Δεύτερος στην αντιμετώπιση της αφερεγγυότητάς του και ο Τρίτος στην Πτώχευση και την παροχή (;) δεύτερης ευκαιρίας. 

Για το τελευταίο, είχε καλλιεργηθεί η ελπίδα ότι με την άμεση ρευστοποίηση του συνόλου της περιουσίας του οφειλέτη θα ακολουθούσε η άμεση απαλλαγή του και από το σύνολο των οφειλών και με τον τρόπο αυτό θα παρέχοταν η δυνατότητα να κάνει άμεσα νέα επιχειρηματική αρχή.

Πρέπει να σημειωθεί, ότι και προγενέστερα νομοθετήματα προέβλεπαν τη δυνατότητα δεύτερης ευκαιρίας μετά την πτώχευση η οποία όμως δεν καθίστατο ποτέ, ή σχεδόν ποτέ, εφικτή αφού οι πολύπλοκες και μακρόχρονες διαδικασίες την καθιστούσαν κενό γράμμα.

Αντί αυτής της τολμηρής αλλά και αναγκαίας ρύθμισης όμως, τελικώς επικράτησε η άποψη ότι οι οφειλέτες η περιουσία των οποίων δεν πληροί συγκεκριμένα οικονομικά κριτήρια (και κατά τη γνώμη μας αυτή η κατηγορία αποτελεί την πλειοψηφία), επί 3 έτη θα πρέπει να καταβάλλουν κάθε ποσό του εισοδήματός τους που υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης. Στην ανωτέρω τριετία θα πρέπει να συνυπολογιστεί το γεγονός ότι η έναρξη της ημερομηνίας υπολογισμού της, μπορεί να είναι και αρκετά έτη μετά την υποβολή της αίτησης πτώχευσης.

Επομένως, αντί με την υποβολή αίτηση πτώχευσης να ακολουθεί συντομότατη, συνολική και άμεση εκποίηση της περιουσίας του οφειλέτη να επέρχεται η “κάθαρση” και αυτός να μπορεί εκ νέου να επιχειρεί, κρατείται δέσμιος επί αρκετά έτη.

Ένα ακόμη σοβαρό ζήτημα, που απασχολούσε και στα προγενέστερα νομοθετικά, είναι ότι με την απαλλαγή του οφειλέτη δεν “διαγράφεται” ουσιαστικά το χρέος, αλλά η συγκεκριμένη οφειλή ενώ τυχόν συνοφειλέτες ή εγγυητές (πχ εκπρόσωπος νομικού προσώπου που είχε συνυπογράψει ως εγγυητής επιχειρηματικό δάνειο) εξακολουθούν να οφείλουν το σύνολο του χρέους.

Τέλος, ζητήματα ανακύπτουν σχετικά με την αντιμετώπιση των εκπροσώπων των εταιρειών και επιχειρήσεων που πτωχεύουν κατά την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου.

Ακριβώς επειδή υπάρχουν εύλογα ερωτήματα, παραθέτουμε μια σειρά από άρθρα τα οποία καλύπτουν όλο φάσμα του νέου πτωχευτικού νόμου σε ότι αφορά στην εφαρμογή του σε εταιρείες και επιχειρήσεις.

1. Εξωδικαστικές Διαδικασίες Ρύθμισης Οφειλών για Εταιρείες & Επιχειρήσεις
2. Πτωχευτική Διαδικασία για Εταιρείες & Επιχειρήσεις
3. Η Απαλλαγή των Εκπροσώπων και Διοικούντων Εταιρειών & Επιχειρήσεων

Η πολυπλοκότητα και το πλήθος των διαδικασιών και διατάξεων, βέβαια, δεν μας επιτρέπει παρά ακροθιγώς μόνο να αναφερθούμε σε αυτές και ταυτόχρονα να διατυπώσουμε τους πρώτους προβληματισμούς μας ως προς την εφαρμογή του.

Τέλος, πρέπει να είναι ξεκάθαρο σε όλους ότι ο νέος πτωχευτικός νόμος δεν ενδιαφέρει μόνο εταιρείες και επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Επηρεάζει ακόμα και υγιείς και εύρωστες εταιρείες οι οποίες θα κληθούν να διαχειριστούν πτυχές του νόμου, καθώς είναι αρκετά πιθανό συνεργάτες, πελάτες ή προμηθευτές τους να κάνουν χρήση των διατάξεών του. Και υπό αυτή την έννοια, κατά τη γνώμη μας, ο νέος πτωχευτικός θα διατρέξει το σύνολο του επιχειρείν.

Το Δικηγορικό μας Γραφείο, για περισσότερα από 15 χρόνια εξειδικεύεται στο Εταιρικό και Εμπορικό Δίκαιο. Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας συμβουλεύσουμε αναλυτικά σχετικά με τις επιλογές σας στο νέο νομοθετικό πλαίσιο που διαμορφώνεται.