Η Εικονική Μίσθωση

Οι εικονικές συμβάσεις γενικά. Η εικονική μίσθωση. Ενδείξεις εικονικότητας με βάση τη νομολογία. Συνέπειες εικονικότητας για τη σύμβαση.

Continue reading